Kuruluş : 1993 yılında Metalurji Mühendisligi adıyla kurulan bölümümüz 2011 yılında isim değiştirerek Malzeme Mühendisliği Bölümü olarak çalışmalarına başlamıştır. Üretim Metalurjisi ve Malzeme Anabilim Dallarından oluşan Bölümümüz 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz döneminde Örgün ve İkinci öğretim olmak üzere 40’ar öğrenciyle lisans eğitimine başlamıştır.
Kazanılan Derece : Malzeme Mühendisliğinin programında öğrencilerimiz temel bilim ve mühendislik bilimleri dersleri ile mühendislik tasarımı ve zorunlu ve teknik seçmeli bölüm derslerinin yanı sıra, kendilerini bireysel yetenekleri doğrultusunda yönlendirebilecekleri sosyal, hukuk, yönetim ve finans alanlarında verilen teknik olmayan seçmeli dersleri alabilme olanaklarına sahiptirler. Programda akademik olarak başarılı olan öğrencilerimiz "Malzeme Mühendisliği alanında Lisans Diploması" alırlar.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Lisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Bölümümüze ÖSYM'nin her yıl yurtgenelinde ve Kıbrısta yaptığı sınav sonucunda yeterli sayısal puanı alan her öğrenci belirlenen kontenjan dahilinde kayıt yaptırabilir. Bölümümüz YÖK'ün ve Üniversitemizin lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabul koşullarını sağlayan öğrencileri belirlenen kontenjan dahilinde almaktadır. Bölümümüzün eğitim dili Türkçe'dir. İsteğe bağlı olarak bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerimiz Yabancı Diller Bölümünde hazırlık programına katılırlar. Bölümümüzün eğitim süresi dört yıldır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Türk Yükseköğretim Kurumlarında önceki formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve ünversite içindeki geçişler ; Yüksek Öğrenim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL ,YANDAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞİKİN YÖNETMELİK" kapsamında gerçekleşmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Bölümümüzün eğitim dili Türkçe’dir. İsteğe bağlı olarak bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerimiz Yabancı Diller Bölümünde hazırlık programına katılırlar. Bölümümüzün eğitim süresi dört yıldır. Bölüm eğitim planında yer alan tüm dersleri ve stajları yaparak 240 AKTS kredisini tamamlamak mezuniyet için yeterlidir.
Program Profili : Yaşamımızın tüm alanlarında hiç şüphesiz çeşitli malzemeler kullanılmaktadır. Malzemelerin üretimi, geliştirilmesi ve test edilmesi gerekir. Bundan dolayı malzemelerle ilgili mühendislik alanı bulunmaktadır.
Malzeme Mühendisliği; insanlığın ihtiyaç duyduğu malzemelerin yapısı hakkında teorik ve uygulamalı bilgileri kullanıp, tasarım, geliştirme ve çevreye duyarlı üretim aşamalarından sonra kullanılacak ürünlere dönüştürme ile ilgilenmektedir.
Öğrencilerimiz teknolojik ve bilimsel gelişmeleri göz önüne alınarak hazırlanmış mühendislik derslerinin yanında kendilerini bireysel yetenekleri doğrultusunda yönlendirebilecekleri sosyal, hukuk, yönetim ve finans alanlarındaki seçmeli dersleri alabilmektedirler.
CBÜ Malzeme Mühendisliği Bölümü bünyesinde; metal malzemelerin karakterizasyonu ve geliştirilmesi, kompozitler, seramikler, biyomalzemeler, refrakterler, elektronik ve manyetik malzemeler, triboloji, yüzey sertleştirme alanlarında deneyimli öğretim elemanı kadrosu bulunmaktadır.
Birçok mühendislik dalında yeni tasarımlar tamamen yeni malzemelerin geliştirilmesine bağlıdır. Malzeme Mühendisliği Bölümü; kimya, makine, inşaat, uzay-uçak, elektrik-elektronik, çevre ve tıp alanlarına yayılmış çok disiplinli bir bilim dalıdır.
Yeni tasarımlar için üstün özelliklere sahip malzemelerin üretimi ve kullanımı ülkeler arasında yarışa neden olmaktadır. Bundan dolayı öğrencilerimizin araştırmayı seven, disiplinler arası projelerde çalışabilen, yenilikleri takip eden, donanımlı laboratuarlarda cihazları kullanabilen ve girişimci bireyler olmasına çalışıyoruz.
Öğrencilerimiz aldıkları eğitimle sosyal sorumluluk bilinci içerisinde topluma yararlı, mesleki konularda kendinden emin malzeme mühendisleri olarak hayata hazırlanacaklardır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezunlarımız aldıkları nitelikli eğitim sonucunda gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında çok rahat istihdam olanakları bulabileceklerdir. Mezunlarımız, Mühendislik Malzemeleri ile ilgili Üretim, İmalat, Kalite Kontrol, Ar-Ge ve Pazarlama gibi birçok birimde çalışabilirler. Potansiyel çalışma alanları arasında: Biyomalzemeler, nanomalzemeler, kompozit malzemeler, Metal üretim (demir, demir dışı), Metal şekillendirme (haddehane, dökümhane vb.), Isıl işlem, Cam ve seramik üretimi, Elektronik, magnetik, akıllı malzemeler, Gemi ve uzay sanayii v.b. bulunur.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Malzeme Mühendisliği Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, lisansüstü eğitim için yapılan (ALES, ÜDS, KPDS ) sınavlarda aldıkları sonuçlarla yurtiçi ve diğer gerekli evraklarla yurtdışı müracaat ettikleri kurumların yeterlilik şartlarını sağladıklarında, alanları ve alandışı tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına veya doktora programlarına kabul edilebilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Bölümümüz öğrencilerinin eğitim-öğretimini değerlendirme açısından yüksek standartlar uygulanmaktadır. Öğrenciler hemen her derste, en az bir ara sınav, bir final sınavı ve bu ana unsurlara ek olarak, değerlendirmelerde yaygın olarak proje, quiz, ödev sonuçları ile laboratuvar başarıları da dikkate alınmaktadır. Öğrencilerin ders geçme notu, hemen tüm derslerde bağıl değerlendirme sistemine göre saptanmaktadır.
Mezuniyet Koşulları : Malzeme Mühendisliğinin programında mezun olunabilmesi "Yeterlilik Koşulları ve Kuralları" nda belirtilen şartların sağlanılması ile gerçekleşir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Doç.Dr.Salim ŞAHİN
Celal Bayar Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Mühendisliği Bölümü
Mühendislik Fakültesi A Blok
45140 Muradiye Yerleşkesi MANİSA
Tel : 0 236 201 24 00
Faks : 0 236 241 21 43
E-posta: salim.sahin@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : C.B.Ü. Malzeme Mühendisliği Bölümü az sayıda, ancak nitelik açısından çok yüksek bir öğretim kadrosuyla eğitim ve araştırma etkinliklerine 2011 yılında başlamıştır. Bölümümüz kuruluşundan itibaren gelişimine hızla devam etmektedir. Bölümümüz son zamanlarda araştırma ve eğitim laboratuarlarını kurmak yolunda akılcı ve verimli şekilde çalışmalar yapmaktadır. Bu amac dogrultusunda bölüm ögretim elemanları çok sayıda ulusal ve uluslar arası projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak çalışmalarını başarı ile sürdürmektedir.
Malzeme Laboratuvarları;
Malzeme Karakterizasyonuna yönelik metalografi laboratuvarı (Kesme, Sıcak kalıplama(Bakalit alma), parlatma, optik-stereo mikroskoplar ve görüntü analiz sistemleri);
seramik, metal, polimer ve kompozit malzemeleri üretimine yönelik üretim laboratuarı (Çeşitli ebat ve sıcaklıkta (1200-1700oC) fırınlar, etüvler, mekanik öğütücü ve karıştırıcılar ve malzeme üretim sürecinde gerekli üniteler;
malzemelerin mekanik özeliklerini belirlemeye yönelik: çekme, basma, eğme, makro-mikro sertlik, çentik-darbe testlerin yapıldığı mekanik laboratuvarı mevcuttur.