Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 1993-1994 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde ilk olarak kurulan Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 1995-1996 akademik yılında eğitimine öğretime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı'na yapılan yatay geçiş başvuruları “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yurt İçi üniversitelerden geçişler için; yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir dönem öğrenim görmek. Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak. 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak. Disiplin cezası almamış olmak. Yurt Dışı Üniversitelerden Geçişler İçin; Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından tanınan bir üniversitede öğrenim görmek. Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı (iki dönem) öğrenim görmek. Öğrenim görülen üniversitede, bulunduğu dönemin sonuna kadar alınması öngörülen tüm dersleri alarak geçer not almış olmak. 100 üzerinden az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.40 genel not ortalamasına sahip olmak. Disiplin cezası almamış olmak.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programını bitirip ön lisans derecesi elde edebilmek için, öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve mesleki seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarı ile tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.
Program Profili : Programın amacı sağlık kurum ve kuruluşlarında hastalıkların teşhis ve tedavisi için gereken tüm tetkikleri en kısa sürede yapabilecek ve karşılaştığı sorunlara doğru çözümler üretebilecek niteliklere sahip, kendine özgüveni olan, laboratuvar, çevre ve insan sağlığı konularında güvenlik önlemleri alarak mesleki etik ilkelerine göre çalışmalarını ekip içerisinde yürüten, iletişim becerileri gelişmiş, ülke koşullarına uygun sağlık teknikeri yetiştirmektir
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı mezunları üniversite ve devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel klinikler ve tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, halk sağlığı enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde görev yapabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Tıbbi Laboratuvar programı mezunları Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Biyoloji lisans programına; Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı mezunları ise “Hemşirelik” ve “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” lisans programlarına geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Celal Bayar Üniversitesi Önlisans Eğitim Öğretim sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
Mezuniyet Koşulları : Öğrencilerin mezun olabilmeleri için dört yarıyılda toplam 120 AKTS kredisini başarıyla tamamlamış ve 4,00 üzerinden en az 2,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmaları gerekmektedir. Programda belirtilen dersleri başarılı ile geçmeleri, 30 iş günü olan zorunlu yaz stajını başarı ile tamamlamaları gerekmektedir
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı: Prof. Dr. M. Emin LİMONCU
Program ECTS/DS Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Gülşen GÜRGEN
Adres: Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Uncubozköy kampüsü, C blok, Manisa
Posta Kodu: 45030
Tel : +90 236 237 13 78
Fax: +90 236 234 89 31
Mail: saglikmyo@cbu.edu.tr
Web adresi: http://saglikmyo.cbu.edu.tr/
Bölüm Olanakları : 1 araştırma Lab, 2 Bilgiasayar Lab, 3 adet 40 m2 derslik, 4 adet 65 m2 derslik, 8 akademik personel odası, 6 idari personel odası, 1 arşiv, toplam 4700 m2 kapalı alan