1- Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilme ve kullanabilme
2- Alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanabilme
3- Tıbbi terimleri alanında doğru biçimde telaffuz edebilme, yazılı ve sözlü olarak kullanabilme
4- Hastane laboratuarlarında normal çalışma oluşumuna uygun; örnek hazırlama, işleme , çalışma ve sonuç verme işlemlerini uygulayabilme
5- İnsan vücudundaki tüm sistemlerin anatomik yapısını ve fizyolojisini ayırt edebilme
6- Laboratuarda kullanılan kimyasal maddeleri, sarf malzemelerini ve aletleri ayırt edebilme
7- Kan ve dışkı örneklerini alma, preparat hazırlama ve inceleme işlemlerini tamamlayabilme
8- Laboratuarlarda dezenfeksiyon, sterilizasyon ve besiyeri hazırlama işlemlerini gösterebilme
9- Mikrobiyolojik, parazitolojik, immünolojik, biyokimyasal ve moleküler yöntemleri uygulayabilme
10- Araştırma yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği ve iletişim konularında yeterli bilgilere sahip olabilme ve kullanabilme
11- Meslek etiği ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olabilme
12- Acil durumlarda ilk yardım uygulayabilme