Kuruluş :
Alaşehir Meslek Yüksek Okulu 1986 yılında Ege Üniversitesi bünyesinde eğitim ve öğretime başlamıştır. 1992 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesine bağlanmıştır. Peyzaj ve Süs Uygulamaları Programı, 2001-2002 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenci alarak eğitime başlamıştır
Kazanılan Derece : Peyzaj ve Süs Bitkileri Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) Temel Yeterlilik Testi(TYT) puan türünden yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları :
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve sektörel eğitim uygulamalarından başarılı olmak
Program Profili : Programın profili, peyzaj mimarisinde ve peyzaj çalışmalarında yer alacak nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve bunların maliyet ve görüntülerini hesaplayabilen ve ayrıca bitki materyalinin üretimi, pazarlanması ve uygulanmasına katılan öğrencilerimize uygulama süreçlerini öğretmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda , İl Bankası, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Belediyeler, fidanlıklar gibi kamu kuruluşları, özel şirketlerin inşaat ve mimarlık bürolarında çalışabilirler. Bu meslek, kendi şirketini kurmak veya işletmek isteyen birisine uygundur. Küçük bir sermaye ile çevre planlaması, periyodik bakım ve yenileme hizmetleri sunan bir ofis açabilir veya fidanlıklarda
bitki üretimi ve satışı yapabilir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Peyzaj Mimarlığı, Bitki Üretimi, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım, Ekili Bitkiler Üretim ve Pazarlama ve Orman Mühendisliği gibi diğer programlara dikey geçiş yapabilme.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve sektörel eğitim uygulamalarından başarılı olmak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Öğrt.gör.Funda ANKAYA Peyzaj ve Süs Bitkileri Program koordinotörü, Celal Bayar University Alaşehir Meslekyüksekokulu Alaşehir-Manisa
Tel: : (0236) 6541201 fundaankaya@cbu.edu.tr.
Bölüm Olanakları : Bilgisayar laboratuvarları, çizim ofisleri, üretim seraları, kütüphane