1- Peyzaj teknikerliği ile ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, kanun ve yönetmelikleri uygulayabilme.
2- Ekolojik, botanik, biyolojik çeşitlilik ve teknoloji kullanımı ile ulusal ve küresel düzeyde çevre sorunlarına duyarlı davranabilme ve çözümlerine yönelik bilgilere sahip olabilmek,
3- Alanı ile ilgili yöntem ve teknikleri uygulayabilme becerisine sahip olabilme,
4- Süs bitkilerinin tanınması, üretimi ve bakımı becerilerine sahip olabilme,
5- Peyzaj projeleri ya da analizi yapılmış verilerle ilgili uygulamaları yapabilme, rutin bakım onarım hizmetlerini uygulayabilme ve yönetebilme,
6- Mesleği ile ilgili gerekli araç ve gereçlere hâkim olabilme,
7- Mesleki etik sorumluluk bilincine sahip olabilme,
8- Peyzaj uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını uygulayabilme,
9- Peyzaj uygulamaları sırasında Tasarımcılar , planlamacılar ve disiplinler arasındaki koordinasyonu sağlayabilme,
10- Peyzaj uygulamalarında kullanılan yapı malzemeleri ve bitkisel materyalleri tanıyabilme ve kullanabilme becerisine sahip olabilme,
11- Bilgisayar ve bilgi-iletişim teknolojilerini mesleki gelişimini destekleyecek düzeyde kullanabilme,
12- Atatürk ilke ve inkılâplarını hayatında kullabilen,temel yabancı dil bilgisine sahip olabilmek ve gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin olabilme,