Kuruluş : Demirci Meslek Yüksekokulu 25.01.1994 tarihinde kurulmuştur. Dış Ticaret Programı 1994 - 1995 Eğitim - Öğretim Yılından itibaren öğrenci alımına başlanmıştır. Bölüm, örgün ve ikinci öğretim olarak eğitim öğretime devam etmektedir.
Kazanılan Derece : Dış Ticaret Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim geçiş sınavının ilgili alanından yeterli puan almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden n az 2.0 ağırlıkı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak koşuluyla mezun olabilirler.
Program Profili : Küreselleşme, malların ve sermayenin uluslararası alanda serbest dolaşımına izin vermekte, böylelikle, ülkelerin dış ticaret (ihracat ve ithalat) hacimlerinin de artmasını beraberinde getirmektedir. Dış ticaret programı, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük gibi dış ticaretle ilgili iş kollarında çalışacak ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Dış Ticaret firmalarında ithalat ve ihracat uzmanı
Lojistik firmalarında dış ticaret uzmanı
Lojistik firmalarında depo, stok kontrol, sevkıyat elemanı
Gümrük komisyoncusu firmalarında dış ticaret uzmanı
Gümrük komisyonculuğu
Dış ticaret firmalarında pazarlama, satış departmanlarında uzman
Kamu kurumlarında yüksek okul mezunu olarak çalışabilme
Üst Derece Programlarına Geçiş : Devlet ve vakıf üniversitelerinin 4 yıllık işletme, iktisat, bankacılık ve finans, uluslararası ticaret, lojistik yönetimi bölümlerine ve ilgili Açık Öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapma hakları bulunmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinde değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO' su en az 2.00 olan öğrenciler, (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden başarılı sayılır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden n az 2.0 ağırlıkı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak koşuluyla mezun olabilirler.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı: Öğr.Gör. Ebru ÖĞÜTCÜ
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Meslek Yüksekokulu 45900 Demirci-MANİSA
Telefon: 0.236. 462 38 15 Faks: 0.236. 462 46 08
Web Sayfası: http://www.cbu.edu.tr/demircimyo/ E-posta: ebru.ogutcu@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bölüm, bilim ve teknolojinin gerektirdiği, bilgisayar laboratuvarı, bilgisayarlı eğitim, projeksiyon cihazları gibi teknik donanıma sahiptir. Zaman zaman serbest bölgeler ve firmalara yapılan teknik gezilerle öğrencilerin bilgi ve kültür düzeylerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.