1- Ekonomi, ticaret hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku, işletme, muhasebe ve dış ticarete ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
2- Dış ticarette teslim ve ödeme şekillerini bilebilme; dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeleri düzenleyebilme
3- Ticari matematik işlemlerini bilebilme
4- Türk Banka-kambiyo mevzuatını kavrayabilme, bu işlemlerde kullanılan belgeleri hazırlayabilme, iş yazışması yapabilme
5- Türkiye'de Gümrük mevzuatına vakıf olabilme, ilgili belgeleri düzenleyebilme ve gümrük işlemlerini takip edebilme
6- Türk İhracat ithalat mevzuatını, lojistiğe ilişkin temel kavramları, uluslararası taşıma kuralllarını bilme ve zorunlu dökümanları hazırlayabilme, e-ticaret işlemlerini yürütebilme
7- Dış ticaret işlemlerini bilgisayar ortamında yapabilme ve bir yabancı dili dış ticaret işlemlerinde kullanabilme
8- Dış ticaretin finansman yöntemlerini kavrayabilme ve analiz edebilme, serbest bölgelerde dış ticaret işlemlerini bilebilme
9- Uluslararası pazarlama stratejilerini bilme, uluslararası ticaret risklerini tanıma, uluslararası parasal ilişkileri ve sermaye piyasalarını analiz edebilme
10- Dış ticarette kalite ve standardizasyonun önemini kavrayabilme, dış ticarette sigorta işlemlerini ve vergi uygulamalarını bilebilme
11- Dış ticaret ve kambiyo işlemlerini muhasebeleştirebilme
12- Dünya ekonomisi ve Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeleri ve ekonomik krizleri anlama, AB - Türkiye ilişkilerini takip edebilme, uluslararası ekonomik ve finansal organizasyonları tanıyabilme
13- Araştırma yapma yeterliliği kazanabilme, meslek etiğini kavrayabilme, ticari yazışma yöntemlerini bilebilme
14- Atatürk ilke ve inkılaplarını, Türk dilinin kurallara uygun yazım ve konuşulmasını, edebi metinleri ve sözlü anlatım türlerini bilebilme
15- Türk dilinin kurallara uygun yazım ve konuşulmasını, edebi metinleri ve sözlü anlatım türlerini bilebilme