Kuruluş : Demirci Meslek Yüksekokulu 25.01.1994 tarihinde kurulmuştur. Program, 2005 yılında Sigortacılık Programı ile önlisans düzeyinde eğitim öğretime başlamış, 2009-2010 eğitim öğretim yılında Bankacılık ve Sigortacılık Programına dönüştürülmüştür. Program, örgün ve ikinci öğretim olarak eğitim öğretime devam etmektedir.
Kazanılan Derece : Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’ndan puan türünden yeterli puanı almaları gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler.
Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senato'nun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu dersten muaf sayılır.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Bankacılık ve Sigortacılık Programından ön lisans derecesi alabilmek için, eğitim programında belirtilen biçimde toplam 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır. Ayrıca 2. ve 4. yarıyılın sonunda 20 işgünü işyeri stajlarının yapılması şarttır.
Program Profili : Finans-Bankacılık ve Sigortacılık bölümü, ilgili sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklerde, alanıyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, bankacılık ve sigortacılık işlemlerini etkin bir biçimde yürütebilecek mesleki bilgi ve beceriye sahip, insan ilişkileri kuvvetli ve çağdaş meslek personeli yetiştirmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Bölümden mezun olan öğrenciler, aracı finansal kuruluşlarda, yatırım şirketlerinde, sigorta şirketlerinde ve acentelerinde, ayrıca her sektördeki firmaların finans departmanlarında çalışabilecek bilgi yeterliliğine, yönetim becerisine ve mesleki etik değerlere sahiptir. Ayrıca kendi adlarına acente açabilecekleri gibi brokerlik, eksperlik ve aktüerlik firmalarında çalışabilirler. Sigorta ve reasürans şirketlerinde bireysel emeklilik aracısı olarak istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile İktisat, İşletme, Maliye, Kamu yönetimi, Bankacılık ve Finans, Aktüerya gibi bölümlere ya da Açıköğretim Fakültelerinin ilgili bölümlerine geçerek lisans tamamlama şansına sahip olabilirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, arasınav %40, dönem sonu sınavı da %60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir GANO'su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO'su 2.00'nin altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO'larını 2.00'in üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Bölümden mezun olabilmek için en az 120 AKTS ders alınmış olması, genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması ve stajların tamamlamış olması şartı aranır. Ayrıca 2. ve 4. yarıyılın sonunda 20 işgünü işyeri stajlarının yapılması şarttır.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı: Doç.Dr. Pınar PEHLİVAN
Adres: Celal Bayar Üniversitesi Demirci Meslek Yüksekokulu 45900 Demirci-MANİSA
Telefon: 0.236. 462 38 15 Faks: 0.236. 462 46 08
Web Sayfası: http://demircimyo.cbu.edu.tr/ E-posta: pinar.pehlivan@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bankacılık ve Sigortacılık Programı Türkçe eğitim vermektedir. Her yarıyılda, sektörde görev yapan alanında deneyimli profesyonellerle kariyer günleri etkinlikleri çerçevesinde bir araya gelme olanağı bulunmaktadır. Bölümde 1 doçent ve 2 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.