1- Banka ve sigorta alanındaki temel ilkeleri kavrayabilme ve önemini açıklayabilme
2- Mesleği ile ilgili bilgisayar ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilme, bu alandaki yenilikleri ve değişimleri takip ederek uygulayabilme
3- İş hayatında ara eleman seviyesine yetecek düzeyde bankacılık ve sigortacılık alanlarına yönelik hukuk bilgisine sahip olabilme ve ilgili mevzuatı takip edebilme
4- Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili bilgilere ulaşma, anlama, yorumlama, kullanma ve analitik düşünebilme becerilerini geliştirerek yaşam boyu uygulayabilme
5- Bir işletmenin bilançosunu ve gelir tablosunu inceleyip yorumlayabilme
6- Banka ve sigorta ile ilgili kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyerek muhasebesini yapabilme
7- Bankacılık ve sigortacılık konusunda öngörülen düzeyde mesleki ingilizce bilgisine sahip olarak yazılı ve sözlü iletişim kurabilme
8- Kendini doğru bir şekilde ifade edebilme, yazılı ve sözlü iletişim becerisine ve empati kurma yeteneğine sahip olabilme
9- Mikro ve makro açıdan ekonomik yapıyı irdeleyerek, bankacılık ve sigortacılık sektöründeki finansal kurumları ve faaliyetlerini tanıyabilme
10- İletişim, pazarlama ve müşteri ilişkileri konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olabilme
11- Bankalarda gerçekleştirilen dış ticaret ve kambiyo işlemlerine ilişkin yeterli bilgiye sahip olabilme
12- Uluslar arası bankacılık ve sigortacılık alanında gerçekleştirilen işlemlere hakim olabilme
13- Finans, bankacılık ve sigortacılık sektöründe sorumluluk üstlenebilme ve yasal şartlar sağlandıktan sonra işyeri açıp çalıştırabilme
14- Toplumsal, kültürel, tarihi ve etik değerlere sahip olabilme
15- Sigorta şirketlerinin karşılaşabileceği riskleri tanıyabilme, öngörebilme ve hasarlar karşısında yapılacak işlemleri belirleyebilme