Kuruluş : Demirci Meslek Yüksekokulu 25.01.1994 tarihinde kurulmuştur. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı 1994 - 1995 Eğitim - Öğretim Yılından itibaren öğrenci alımına başlanmıştır. Bölüm, örgün öğretim olarak eğitim öğretime devam etmektedir.
Kazanılan Derece : Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim geçiş sınavının ilgili alanından yeterli puan almak.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden n az 2.0 ağırlıkı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak koşuluyla mezun olabilirler.
Program Profili : Günümüzde hızla gelişen ekonomiye paralel olarak işletmelerin iş hacimleri sürekli artmaktadır. Artan iş hacminin kontrolü ve denetimi, işletmelerin muhasebe ve finansman bölümlerinin önemini arttırmakta, bu bölümlerde görevli elemanların bilgi birikimlerinin yüksek ve kalifiye olmasını gerektirmektedir. Muhasebe Programının amacı işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgisayar destekli muhasebede çalışabilen, mali mevzuata hakim nitelikli elemanlar yetiştirmektir. Programda muhasebe ve vergi konularında defter tutma, envanter çıkarma ve vergilendirmenin yapılması yanında, bilgisayar kullanımına yönelik dersler verilmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Muhasebe ve Denetim Bürolarında, İşletmelerin Muhasebe-Finansman Departmanlarında ve Bankalarda istihdam edilebilme, Staj ve Sınav Sonrası Muhasebe Bürosu Açma
Üst Derece Programlarına Geçiş : Devlet ve vakıf üniversitelerinin 4 yıllık işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi bölümlerine ve ilgili Açık Öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapma hakları bulunmaktadır.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinde değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO' su en az 2.00 olan öğrenciler, (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden başarılı sayılır.
Mezuniyet Koşulları : Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden n az 2.0 ağırlıkı not ortalaması elde etmek ve zorunlu stajlarını tamamlamak koşuluyla mezun olabilirler.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Program Başkanı: Öğr.Gör. Rıza KÖKEN
Adres: Celal Bayar Üniversitesi Demirci Meslek Yüksekokulu 45900 Demirci-MANİSA
Telefon: 0.236. 462 38 15 Faks: 0.236. 462 46 08
Web Sayfası: http://www.cbu.edu.tr/demircimyo/ E-posta: riza.koken@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bölüm, bilim ve teknolojinin gerektirdiği, bilgisayar laboratuvarı, bilgisayarlı eğitim, projeksiyon cihazları gibi teknik donanıma sahiptir. Zaman zaman yapılan seminerlerle öğrencilerin bilgi ve kültür düzeylerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.