1- Mesleklerinin gerektirdiği temel ekonomi bilgisine sahip olabilme
2- İşlerinin gerektirdiği seviyede işletme yönetimi bilgisine sahip olabilme
3- Ofis programlarını kullanabilme
4- Muhasebe sistem ve organizasyonu hakkında bilgi sahibi olabilme
5- Muhasebe kayıtlarını yapabilme
6- Mali tabloları düzenleyebilme
7- İşlerinin gerektirdiği seviyede mali analiz tekniklerini bilebilme
8- Bilgisayarlı muhasebe paket programlarını kullanabilme
9- Temel mali tablo kalemlerini ingilizce olarak bilip İngilizce ticari yazışma yapabilme
10- Muhasebe denetimi bilgisine sahip olabilme
11- Temel maliyet muhasebesi bilgilerini bilebilme
12- Temel finans bilgilerini bilip uygulayabilme
13- İş hayatında ara eleman seviyesine yetecek düzeyde temel hukuk, ticaret hukuku ile iş ve sosyal güvenlik hukuku bilgisine sahip olabilme
14- Şirketler muhasebesi hakkında yeterli bilgiye sahip olabilme
15- Vergi uygulamaları hakkında işlerinin gerektirdiği ölçüde bilgiye sahip olabilme