Kuruluş : Manisa Meslek Yüksekokulu, 22.07.2008 tarihinde kurulmuştur. İnşaat Teknolojisi programında 2011-2012 öğretim yılından itibaren örgün ve ikinci öğretimde eğitime devam edilmektedir. 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibari ile de intörn eğitim sistemine geçilmiştir.
Kazanılan Derece : İnşaat Teknolojisi, Önlisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünden yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamış, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmiş ve sektör uygulamaları eğitimini (meslek stajını) tamamlamış olmak.
Program Profili : İnşaat Teknolojisi Programı, günlük yaşamda kullanılan her türlü yapının oluşturulması ve işletimi üzerine ön eğitim-öğretim veren bir programdır. İnşaat Teknolojisi, temeli matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından yapı, mekanik, hidrolik, yapı malzemeleri, ulaştırma, geoteknik ve şantiye yönetimi gibi başlıca mühendislik bilimlerinde genel bilgilerin verildiği teknik bir disiplindir. Programın ana hedefi; bilim ve teknolojiyi takip eden, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış teknik elemanlar yetiştirmektir. Bu amaçla programımızda teorik bilgilerin yanında, uygulama alanında kullanılacak pratik bilgiler ve bölümle ilgili bilgisayar programlarının eğitimi verilmektedir. Bununla beraber, 3+1 intrön eğitim sistemi uygulanan programımızda öğrencilerimiz 4. yarıyılda veya tüm derslerini başarmış oldukları dönem boyunca sektör uygulamaları eğitimine yollanırlar. İnşaat teknolojisi programı mezunları özel mühendislik-mimarlık bürolarının, inşaat şirketlerinin, yapı denetim firmalarının ve kamu sektörünün ihtiyaç duyduğu inşaat teknikerleri olarak çalışma hayatına katılmaktadırlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : İnşaat teknikerleri şahsi veya kurumsal inşaat firmalarında, mimarlık ofislerinde, yapı denetim kuruluşlarında, kamu kurum ve kuruluşlarının yapı işleri birimlerinde ve üniversiteler ile araştırma geliştirme alanında faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşların uygulama ve araştırma laboratuvarlarında, hem mevcut inşaat sırasında (uygulama ve/veya kontrol) hem de öncesinde (tasarım, etüd çalışmaları, malzeme temini, teknik takip ve hazırlık) ve sonrasında (hasar tespiti, bakım, onarım ve güçlendirme) olmak üzere oldukça geniş bir çalışma alanında iş bulma olanağına sahiptir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Kendi programlarından mezun olamaları koşulu ile, OSYM tarafından belirlenen Dikey Geçiş Sınavı kapsamında belirtilen kurallar doğrultusunda üniversitelerin İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerine geçiş yapabilmektedirler.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Öğrencinin final sınavına girebilmesi için teorik derslerin %70'ine uygulamalı derslerin %80'ine devam zorunluluğu bulunmaktadır. Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında dersin niteliğine göre sınavlar yazılı, sözlü, ödev, proje ya da laboratuvar çalışması olarak değerlendirilmektedir.

Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin başarı notu hesaplanırken aldığı not bağıl sistemde harf notuna dönüştürülmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Stajını başarı ile tamamlamış olmak , 120 AKTS karşılığı derslerini başarmış olmak, GANO’su en az 2.00 olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Dr. Öğr. Üyesi Begüm Y. DAĞLI, Dr. Öğr.Üyesi Seda DURUKAN
MCBÜ Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü 45140 Yunusemre / Manisa
Tel: 0-236-2344461. Fax: 0-236-2344451
begum.dagli@cbu.edu.tr, seda.durukan@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : İnşaat Bölümünde, öğrencilerin eğitim gördükleri sınıfların dışında temel bilgisayar ve CAD uygulamaları için bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. İnşaat sektöründe önemli olan birçok bilgisayar yazılımı öğrencilerin kullanımına sunulmaktadır. Bununla beraber yapı malzemesi ve zemin mekaniği laboratuvarları da mevcuttur.