1- İnşaat alanındaki uygulamalarda gereken matematik, fen ve teknik bilgilere sahip olabilme
2- İnşaat alanında rastlanan problemleri saptama ve çözüm getirme becerisine sahip olabilme
3- İnşaat uygulamalarında gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun yöntem ve teknikleri seçme ve uygulama becerisini kazanabilme
4- İş hayatında, teknik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olabilme; girişimcilik ve hayat boyu öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirebilme
5- Bilgiye erişebilme ve bu amaçla araştırma yaparak, bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahip olabilme
6- Temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte internet teknolojileri, ofis ve grafik yazılımlarını kullanabilme
7- İnşaat projelerini çizmek, anlamak ve uygulamak için gerekli teknik, el ve düşünsel becerileri kazanabilme
8- İnşaat sektöründeki iş güvenliği, etik değerler, kalite güvence ve standartlar hakkında bilgi sahibi olabilme
9- Branşı ile ilgili laboratuvar uygulamalarını yerine getirebilme ve sonuçlarını yorumlayıp sunabilme