Kuruluş : Manisa Meslek Yüksekokulu, Manisa bölgesindeki ara eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla, 22.07.2008 tarihinde kurulmuştur. 2011-2012 öğretim yılından itibaren Makine Programı Örgün ve İkinci Öğretim programlarına öğrenci alınmaya başlamıştır.
Kazanılan Derece : Makine Teknikeri
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Formal (örgün) eğitimden gelen öğrenciler kabul edilmektedir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Stajlarını başarı ile tamamlamış ve Ön Lisans Derecesi almak için öğrencilerin 120 AKTS kredisini tamamlamaları gereklidir. Ön Lisans Eğitimini tamamlamak için tanınan maksimum süre 4 yıldır.
Program Profili : Bu bölümün temel amacı, öğrencilerin eğitimsel, psikolojik ve iletişimsel becerilerini oluşturarak Sanayi sektörünün üretim kademelerinde uzmanlar yetiştirmektir. Eğitim dönemi süresince edinilen bilgi, beceri ve davranış, Üretim kademelerinde çalışma yapabilmek için temel becerileri oluşturur. Sanayi sektörünün üretim kademelerinde ihtiyaç duyduğu makine elemanlarının tasarımı ve üretimi, talaşlı ve talaşsız imalat tezgâhları, pnömatik ve hidrolik sistemler, CNC tezgâhları ve Cad-Cam programları konularında yeterli bilgi birikimi ve iş becerisine sahip gerekli ara eleman ihtiyacını karşılamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Eğitim sürecinde sahip olduğu bilgilerin farkında olma, iş hayatında bunları uygulama.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Önlisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin DGS sınavı ile ilgili Üniversitelerin Lisans çalışmalarına devam etmeleri mümkündür
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Makine ve Metal Teknolojisi alanının mezuniyet şartları aşağıdaki koşullara dayalıdır:
* İlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak, aldığı derslerden başarılı olmak koşulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak.
*Stajlarını başarı ile tamamlamış olmak.
*120 AKTS karşılığı derslerini başarmış olmak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Yrd.Doç.Dr. İbrahim AYDIN - Öğr. Gör. Mustafa KIRMAN
Celal Bayar Üniversitesi Manisa Meslek Yüksekokulu
Şehitler Mahallesi Mehmetçik Caddesi No: 1/2 MANİSA
Bölüm Olanakları : Teknik Resim Atölyesi, CAD/CAM Laboratuvarı, Manisa Merkez Endüstri Meslek Lisesi Talaşlı Üretim/CNC/Temel İşlemler Atölyeleri.