1- Endüstriyel malzemelerin genel özellik ve kullanım alanlarını bilip, seçimini yapabilme.
2- Makina elemanlarının tasarımını yapabilme.
3- Talaşlı ve talaşsız imalat tezgahlarını ve kaynak makinalarını kullanarak üretim yapabilme
4- Makina teknolojisi için ölçü ve kontrol aletleri ile gereksinim duyduğu ölçme, imalat kontrol, kalite kontrol, istatistik, kalite yönetim sistemleri, planlama, uygulama, denetim ve iyileştirme işlemlerini yapabilme
5- Kaynaklı olarak üretilmiş parçalarda gerekli tahribatsız deney yöntemlerini kullanarak hataları saptayarak bu hataların giderilmesi yönünde gerekli düzeltmeleri yapabilme
6- Makinalarda oluşacak hataları istatistikî olarak önceden saptayarak bu hataların oluşmasını önleyecek koruyucu bakımı yapabilme, arıza durumunda gerekli müdahaleleri yapabilme
7- İş parçalarının CAD çizimlerini, CNC tezgâhlarında ise uygulamalarını yapabilme. CAD/CAM ve AUTOCAD paket programlarını çalıştırıp, kullanabilme.
8- Mesleği ile ilişkili matematik ve fen bilimleri alanında hesaplamalar yaparak pratiğe aktarabilme
9- Otomatik kontrol sistemlerinin vazgeçilmez elemanları olan pnömatik ve hidrolik sistemlerdeki elemanları tanıyarak, tamir ve çalışmalarını düzenleyebilme
10- Endüstriyel uygulamalarda hata bulabilme, problem çözebilme, karar verebilme, işlev ve faaliyetlerin planlanmasına yardımcı olabilme
11- İş ve sosyal alanda sorumluluk alabilme ve hayat boyu öğrenme felsefesinin gereğini yerine getirebilme