Kuruluş : Bilgisayar Programcılılğı Programı, 1994-1995 öğretim yılında Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu bünyesinde birinci (gündüz) örgün öğretim faaliyetine başlamış, ilk mezunlarını 1996 yılında vermiştir. 1999 yılılnda ise ikinci (gece) örgün öğretimde de öğrenci alımına başlanmıştır. 2002 yılında Meslek Liselerinden Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçiş projesi kapsamında ismi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Programı olarak değişmiştir. 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılından itibaren YÖK kararı ile programın adı Bilgisayar Programcılığı olarak değiştirilmiştir. Programımızda 2016-2017 öğretim yılı itibariyle İntörn eğitim sistemine geçilmiş olup öğrenciler 4.yarıyılın tamamını iş yerinde geçirerek çalışma hayatına hazırlanmaktadırlar.
Kazanılan Derece : Bilgisayar Programcılılğı Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS)TYT türünden yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından geçer not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Öğretim programındaki toplam 120 AKTS kredisi karşılığı derslerin tümünü başarmak, 4,00 üzerinden en az 2,00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmek, ayrıca 15 haftalık Sektör Uygulamaları Eğitimini de başarıyla tamamlamak.
Program Profili : Geniş iş olanağı olan bu programda öğrenciler; Bilgisayar yazılım problemleri tanımlamayı ve çözmeyi, bilgisayar yazılım ve donanım uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilmeyi, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip, günün şartlarına göre nesne tabanlı programlama dillerinden en az birine hakim, veri tabanı uygulamaları geliştirebilen, dinamik ve statik web tasarımı yapabilen, Linux ve Windows tabanlı işletim sistemlerini yönetebilen, ağ tanımlamalarına ve TCP/IP protokollerine vakıf, iş yerinin ve personelin iş güvenliğini sağlama yetisi kazanacak şekilde öğrenim yapmaktadırlar. Programımız 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren İntörn eğitim kapsamına alınmıştır. Öğrencilerimiz ilk 3 yarıyıl okulumuzda, 4.yarıyıl ise sektör uygulamaları ile eğitimini tamamlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Bilgisayar Programcılığı programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda; Bilgisayar Programcılığı sektöründe mal/hizmet üreten, bilgisayar yazılımı ve web yazılım servisi hizmeti veren firmalarda, ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilebilirler. Program mezunları kendi girişimlerini yapabilecekleri gibi; kamu ve özel sektör kuruluşlarının bilgi işlem, yazılım, donanım, iletişim ağları ya da bakım onarım servislerinde ihtiyaç duyulan bilişim personeli açığını doldurabileceklerdir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : İki yıl süreli bu programı bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı sonunda Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bölümlerine devam edebilirler. Mezun öğrencilerimiz, DGS sınavları ile Bilgisayar ile ilgili, lisans programlarına geçiş yapabilmektedir.
Geçiş yapılabilecek programlar (ÖSYM DGS KLAVUZU-2020);
-Bilgisayar Bilimler
-Bilgisayar Mühendisliği
-Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
-Bilişim Sistemleri Mühendisliği
-Bilişim Sistemleri ve Teknolojiler
-Endüstri Mühendisliği
-Fizik
-Fizik Mühendisliği
-İstatistik
-İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
-Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
-Matematik ve Bilgisayar Bilimleri
-Meteoroloji Mühendisliği
-Uzay Mühendisliği
-Yazılım Mühendisliği
-Yönetim Bilişim Sistemleri
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav %40, dönem sınavı da %60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC olması gerekir. GANO'su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO'su 2.00'ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO'larını 2.00'ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Öğretim programındaki toplam 120 AKTS kredisi karşılığı derslerin tümünü başarmak, 4,00 üzerinden en az 2,00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmek, ayrıca 15 haftalık Sektör Uygulamaları Eğitimini de başarıyla tamamlamak.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Öğr. Gör. Mesude UÇAR Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Başkanı
Adres: Kayadibi Mah. 56. Sok. No:1 45700 Kırkağaç/MANİSA
Telefon: +90.236.5881828
Belge Geçer: +90.236.5885254
e-posta: mesude.ucar@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Program, 4 adet 26 adet bilgisayarlı bilgisayar laboratuvarı, 2 adet teknoloji özellikli 130'ar kişilik amfi ve 4 adet yine teknoloji özellikli derslik ile öğretim vermektedir.
Program öğrencileri okuldaki dağcılık, müzik, satranç öğrenci kulüplerine üye olarak çeşitli sosyal faaliyetlere katılabilirler. Okulda 1 adet futbol sahası, 1 adet açık basketbol ve voleybol sahası ile bir adet kapalı basketbol ve voleybol salonu bulunmaktadır. Okul öğrencileri için "Dikey Geçiş Sınavına Hazırlık" kursları düzenlenmektedir.
Program öğrencilerinin mesleki gelişimlerine ders dışı katkılarda bulunmak üzere eski mezunlar ve alanında deneyimli Sektör Temsilcileri "Kariyer Günleri" etkinlikleri kapsamında okula davet edilmekte ve iş tecrübelerini mevcut öğrencilerle paylaşmaktadırlar.