1- Bilgisayar Programcılığı alanındaki çalışmalar için gerekli verilerin tanımlanması, toplanması ve değerlendirilmesini etkin bir şekilde yapabilme, yapılan uygulamalarda öğrenilen teorik bilgileri kullanabilme
2- Bilgisayar Programcılığı alanındaki temel kavramları anlayabilme
3- Mesleğinin ve işin gerektirdiği her türlü yazılım ve donanımı kurabilme, kullanabilme
4- İyi tanımlanmış bilişim ve/veya bilgisayar bilimleri problemlerini ve modellerini kurgulayabilme ve temel çözüm önerilerini uygulayabilme
5- Alanında geçerliliğini koruyan işletim sistemlerini kullanabilme
6- İnternet ve internet programcılığı konusunda temel ve ileri düzeyde kavramlar hakkında bilgi sahibi olabilme
7- Alanında yaptığı çalışmaları proje grubuna ve kurumuna etkin bir şekilde ifade edebilme
8- Alanı ile ilgili çalıştığı işletmede sorumluluk alabilme, çalışanları ve iş akışını organize edebilme, kalite ve standartlara göre hizmet verebilme, sosyal sorumluluk ve iş güvenliği, sağlık ve çevre bilincine sahip olabilme
9- Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarda kullanabilme
10- Bireysel olarak veya takımlarda etkin çalışabilme becerisi edinme
11- Web siteleri tasarlayabilme becerisi kazanabilme
12- Yazılımların program geliştirme modüllerini kullanarak programlar üretebilme
13- Temel ağ kurulumu ve yönetimi uygulamalarını yapabilme