Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Kırkağaç Meslek Yüksekokulu 1994 yılında kurulmuştur. Lojistik Programı 2010-2011 eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak, örgün ve ikinci öğrenim olarak eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece : Lojistik Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Meslek Yüksekokulu programlarına ÖSYM tarafından yapılan Merkezî Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Merkezî Yerleştirmede adaylar, lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Giriş Sınavının ilgili alanından yeterli puan almak, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Lojistik Programına yerleştirilen öğrencilerin kayıtları ÖSYM’nin belirlediği takvim çerçevesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Öğretim programındaki toplam 120 AKTS kredisi karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve genel ağırlıklı not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olan, ayrıca 40(kırk) iş günü meslek stajını da başarıyla tamamlayan öğrencilere LOJİSTİK alanında ön lisans diploması verilir.
Program Profili : Son yıllarda gelişen sektörlerin temel taşlarından biri olan lojistik sektörünün yenilenme aşamasında olmasından dolayı sektörün ihtiyacı olan yetişmiş ve donanımlı ara eleman ihtiyacına cevap veren bir çizgi tutturmayı amaçlamıştır. Sektörün büyüme ivmesini yakalayabilecek ve bu ivmeye etki eden dinamik mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Lojistik Programı mezunları, lojistik alanında faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşlarla, lojistik hizmeti veren ya da satın alan kurum ve kuruluşlarda kariyerlerini sürdürebilirler. Lojistik Programı öğrencileri sektörün öncü firmalarından gelen profesyonel öğretim görevlileri sayesinde teorik derslerin yanı sıra mesleğe ve sektöre ait pratik ve uygulamaya dayalı bilgiler de edinmekte, stajlarıyla eğitimlerini destekleyerek iş hayatına bir an önce atılabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Lisans Eğitimine geçiş, 19.02.2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" ile Yükseköğretim Kurulunun belirlediği uygulama esasları uyarınca, Meslek Yüksekokulları programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

Lojistik Önlisans Programından mezun olan öğrencilerimiz mesleki eğitimlerini üst düzeye taşıyabilmek amacıyla ilgili lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

DİKEY GEÇİŞ ALANLARI:
Lojistik Yönetimi
Ulaştırma ve Lojistik
Uluslararası Lojistik
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO'su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO'su 2.00'ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO'larını 2.00'ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Lojistik Programında mevcut olan toplam 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp mezun olabilmeleri için öğrencilerin, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmeleri gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Öğr. Gör. Didem ÇAVUŞOĞLU
Kırkağaç Meslek Yüksekokulu
Kayadibi Mah. Atatürk Cad. 56 Sok.
No: 1 - Kırkağaç / Manisa
didem.cavusoglu@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bölümümüz her birinde 25 bilgisayar olmak üzere 4 tane bilgisayar laboratuarı, toplam 130 kişilik 2 amfi ve 4 teknolojik sınıfla faaliyet göstermektedir. "Kariyer Günleri" etkinlikleri adı altında eski mezunlar veya sektörün önde gelen yöneticileri davet edilmekte ve öğrencilerle tecrübelerini paylaşmaktadırlar, ve öğrenciler bu şirketlerin staj olanaklarından faydalanmaktadırlar. Ayrıca program öğrencilerimiz dağcılık, müzik, kültür ve satranç sosyal aktiviteleri içeren kulüplere üye olarak boş zamanlarını değerlendirmektedirler.