1- Modern Lojistik faaliyetleri bilmek ve bu konularda temel mevzuatı öğrenebilme
2- Modern Lojistiğin günümüzde izlediği gelişmeleri ve politikaları bilmek ve bu gelişmleri takip edeceği kurum ve kuruluşları öğrenebilme
3- Lojistik alanındaki işletmelerin temel özelliklerini ve ekonomik hayatı bilerek iç ve dış çevresini takip ve analiz edebilme
4- Lojistik ile ilgili alanlarda kullanılan belgeleri tanıma, düzenleyebilme ve muhasebeleştirme becerisi ile birlikte, sahip olduğu bilgi ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara açık bir şekilde anlatabilme
5- Yeni pazarlama ve satış teknikleri bilgileriyle uluslararası pazarlara açılma kurallarını bilme ve uygulayabilme
6- Lojistik alanı ile ilgili konularda iş guvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilme
7- Mesleği ile ilgili mevzuatları takip etme ve uygulama yeteneği ile birlikte temel hukuk bilgileri, sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olabilme
8- Kişisel ve mesleki yetkinliğini güncel tutabilmek için ilgili iletişim ağlarının içinde yer almak, çalıştığı sektörle ilgili değişimleri takip etmek ve kendini sürekli geliştirebilme
9- Lojistik alanında aldığı uygulamalı egitim sayesinde karmaşık sorunları analiz edebilmek, farklı düşüncelerden sentez yaratma yoluyla sorunlara çok yönlü bakış açısı getirebilme
10- Lojistik faaliyetleri kapsamında tasarım, planlama ve karar alma ile ilgili kuramsal yöntemleri uygulama alanında kullanabilme
11- Lojistik ve tedarik zinciri alanında kullanılan klasik ve güncel kuramları, sektördeki gelişmeleri, değişimleri ve yönelimleri göz önünde bulundurarak yorumlayıp değerlendirebilme
12- Dış ticaret ve Gümrük mevzuatlarına ilişkin temel bilgiye sahip olabilme
13- Dış Ticaretin Lojistik yönetimiyle iliskilendirilmesi bilgisine sahip olabilme
14- En az bir yabancı dilde temel bilgi almak ve bunu mesleğinde kullanabilme