Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü ilk olarak 1994-1995 öğretim yılında Elektrik Programı olarak açılmış, 2002-2003 eğitim öğretim yılında METEB projesi kapsamında, Elektrik Programı olarak tekniker yetiştirmeye devam etmiştir. 2011 Ocak ayından bu yana Elektrik ve Enerji Bölümü altında Elektrik Programı olarak öğretimini sürdürmektedir. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılından itibaren Elektrik programında İşletmede Mesleki Eğitim Modeline (3+1) geçilmiştir.
Kazanılan Derece : Elektrik Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testinden (TYT) yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Elektrik programındaki öğrencilerin mezun olabilmesi için 120 AKTS karşılığı bütün dersleri başarı ile vermiş olmaları ve Sektör Uygulamaları Eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. Bu koşullara ek olarak genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.
Program Profili : Endüstride kullanılan elektrik, analog-sayısal elektronik, mikrobilgisayar ve otomasyon unsurlarını barındıran sistem ve donanımları tanıyan, özelliklerini bilen, bilgisini endüstriyel sistem ve donanımlara uygulayabilen, bakım ve onarımlarını yapabilen, programlanabilir cihazları kullanabilen teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Elektrik programından mezun olan öğrenciler; enerji sektörü, elektromekanik sanayi ve elektronik sanayinde istihdam edilebilmekte, kamu kuruluşlarında elektrik ve elektronik birimlerinde görev alabilmektedirler. Kuruluşların elektrik enerjisi üretim santralleri, köy elektrifikasyonu, enerji sistemleri, endüstriyel otomasyon, haberleşme, aydınlatma, kuvvet tesisatı, bilgisayarlarda yazılım ve donanım alanlarında çalışabilmektedirler.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezun öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Elektrik ile alakalı lisans programlarına ve açık öğretim yoluyla bazı bölümlere geçiş yapabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir Vize (Ara Sınav), bir Final (Dönem Sonu Sınav) olmak üzere iki aşamada değerlendirilmektedir. Ara sınavlar dışında quiz, projeler, ödevler, araştırma ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, genel olarak Vize % 40, Final % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir.

Öğrencinin başarı notu hesaplanırken aldığı not bağıl sistemde harf notuna dönüştürülmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Sektör Uygulamaları Eğitimini tamamlaması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Adres : Değirmen Cad. No:2 MCBÜ SOMA MESLEK YÜKSEKOKULU 45500 Soma / MANİSA
Telefon : 0 236 612 00 63
Belge Geçer : 0 236 612 20 02
Web Adresi : http://somamyo.cbu.edu.tr/

Program Başkanı : Öğr.Gör.Dr. İlker Çetin KESKİN
AKTS Koordinatörü : Öğr.Gör.Dr. İlker Çetin KESKİN
E-mail : ilker.keskin@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : 1. Yüksek Gerilim Laboratuvarı
2. PLC Laboratuvarı
3. Bilgisayar Laboratuvarı
4. Mekatronik Laboratuvarı