1- Temel fen bilimleri, matematik ve mesleki alanda kazandığı bilgi ve beceri birikimini gösterebilme
2- Kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli hizmeti sunabilme ve mesleğiyle ilgili konularda sürekli kendini geliştirebilme
3- Elektriksel ölçü birimlerini tanıyabilme, birimler arasındaki dönüşümleri ve ilişkileri gösterebilme
4- Elektrik devrelerinin kurulumunu, temel elektriksel parametrelerin ölçümünü ve devreye bağlantılarını yapabilme
5- Elektrik enerjisinin üretimi, dağıtımı ve tesisat planları konusunda bilgi sahibi olabilmek
6- Çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlayıp, elektrik tesisat planlarını hazırlayarak çizebilme
7- Elektrik makinelerinin yapısı, çalışma prensibi ve ilgili matematiksel denklemleri kurabilme ve problemleri çözebilme
8- Endüstriyel otomasyon sistemlerini ve programlanabilir mantık kontrol cihazlarını kullanabilme
9- Modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme
10- İş güvenliği, işçi sağlığı ve ilk yardım bilincine sahip olabilme
11- Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olabilme.
12- Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerine sahip olabilme
13- Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olarak mesleki alanda kullanabilme