Kuruluş : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu Soma Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Grafik Program adı altında ilk kez kurulmuş olup, daha sonra Ocak 2011'de Grafik Tasarım Programına dönüştürülmüştür. Birinci ve İkinci Öğretim düzeyinde eğitim-öğretim veren programda 2016-2017 Eğitim Öğretim yılından itibaren Sektör Uygulamaları Eğitimine (3+1) geçilmiştir.
Kazanılan Derece : Grafik Tasarım Ön Lisans
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testinden (TYT) yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Bu programdaki öğrencilerin mezun olabilmesi için bölüm eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik 30 olmak üzere, 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik dersleri başarı ile vermiş olmaları ve Sektör Uygulamaları (İNTÖRN) eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. Bu koşullara ek olarak Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekmektedir.
Program Profili : Eğitim sürecinde öğrencilerin edinilen bilgi, beceri ve davranış ile grafik tasarımda ve reklam sektöründe çalışma üretebilecek temel becerilere sahip olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Program Dünyadaki mevcut yapıya uyum sağlayan ve iletişim kurabilen nitelikli adaylar ve reklamcılar yetiştirmeyi amaçlar.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Grafik Tasarım Programı mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilme fırsatı bulabilmekte ve isterlerse kendi işlerini de kurabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezun öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile makine ile alakalı lisans programlarına ve açık öğretim yoluyla bazı bölümlere geçiş yapabilmektedir.
• Fotoğraf
• Fotoğraf ve Video
• Grafik
• Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım
• Grafik Sanatlar
• Grafik dizayn
• Görsel İletişim Tasarımı
• İletişim Tasarımı
• İletişim ve Tasarım
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ve final sınavı notunun %60’ı alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilerek harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır.
Öğrencilere, mezun olabilmek için devamını sağlayıp başarısız olduğu en fazla üç ders için veya son dönemde (FF) veya (FD) almadıkları halde GANO’su 2.00’ın altına düşen öğrencilere (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en fazla üç ders için ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan alınan not başarı notu yerine geçer. Öğrenci ek sınav haklarından her yarıyıl sonunda yararlanır.
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak, 4.00 üzerinden en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve Sektör Uygulamaları Eğitimini tamamlamak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Adres : Değirmen Cad. No:2 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu 45500 Soma / MANİSA
Telefon : 0 236 612 00 63
Belge Geçer : 0 236 612 20 02
E posta : somamyo@cbu.edu.tr
Web Adresi : http://somamyo.cbu.edu.tr/

Program Başkanı : Öğr. Gör. Hayati ÇİL
AKTS Koordinatörü : Öğr. Gör. Hayati ÇİL
E posta : hayati.cil@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Bilgisayar atölyeleri ve çizim masalı, ekipmanlı derslikler ve Özgün Baskı atölyesi bulunmaktadır.