1- Sanat ve Tasarımın temel anlayışını anlamak ve bilmek, performans yaratmaya adapte olabilmek
2- Kendi yaratıcılığını ve hayal gücünü teknolojiyle tasarımında aktarabilmek
3- Yaratıcı düşünce, yenilikçilik ve benzersiz tasarım üretebilmek
4- Teknolojiyi çalışma alanında kullanabilmek
5- Farklı malzemeler, teknik ve uygulama yöntemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olabilmek
6- Sanatsal kavram ve düşünceyi analiz etmek, verileri yorumlamak ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek
7- Farklı disiplinlerden gelen fikirlerle birleştirerek ve farklı sanat alanlarından yararlanarak yeni bilgi üretebilmek
8- Etkili bir iletişim yeteneğine sahip olmak için yaratıcı fikirlerini bireysel tasarımlarına aktarabilmek
9- Teknik kavramları irdeleyerek tasarım olgusunu sorgulayan ve düşünerek tasarlama eylemini yaşam biçimi haline dönüştürebilmek
10- Alalnında grup çalışmasıyla veya bireysel, ulusal ve uluslararası faaliyetlere katılabilmek
11- Proje üretebilmek ve bir grup çalışmasında aktif olabilmek.
12- Alanı ile ilgili strateji, politika ve uygulamarla planlar geliştirmek ve elde edilen sonuçları kalite süreçlerinde değerlendirebilmek