Kuruluş : Bölüm ilk olarak 1997-1998 öğretim yılında Kaynak Teknolojisi Programı olarak ön lisans eğitimi vermeye başlamış, 2011 yılında Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü’ne dönüştürülmüştür. Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü birinci öğretim düzeyinde eğitim-öğretim veren Makine Programından oluşmaktadır.
Kazanılan Derece : Makine Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) TYT türünden yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılır. Ayrıca, Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birime teslim etmeleri gerekir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Makine Programından ön lisans derecesi alabilmek için, eğitim programında belirtilen biçimde toplam 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili : Makine Programı, temel bilimlere yönelik derslerin yansıra tasarım, üretim, malzeme ve ölçme gibi makine alanına özgü teorik ve pratik eğitim öğretim veren bir programdır. Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgi birikimine, bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilere, aynı zamanda analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip teknikerler yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Makine Programı mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilme fırsatı bulabilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Programı başarı ile tamamlayan öğrenci DGS sınavı ile Makine Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümlerine geçiş yapabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için ayrı ayrı yazılı, uygulamalı ve sözlü değerlendirmeler yapılır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Bu değerlendirmeler dersler için belirlenen ve duyurulan ağırlıklarla başarı notuna dönüştürülür ve dersin AKTS değeri ile orantılı biçimde birikimli akademik ortalamaya katılır. Başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Meslek Yüksekokulunun eğitim öğretim görülen bölümünden AKTS sisteminde 120 krediyi tamamlamış olmak, genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.00/4.00 olmak, işletmede mesleki eğitim yükümlülüğünü yerine getirmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam Zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü
45400-Turgutlu / MANİSA

Prof. Dr. Aysel YAZICI
Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanı
Program Eğitim Kataloğu Sorumlusu ve Koordinatörü
e-mail : aysel.yazici@cbu.edu.tr
Tel : 0 (236) 313 55 02 / 141
Fax : 0 (236) 314 45 66Bölüm Olanakları : Makine programı Türkçe eğitim vermektedir. Öğrencilerin kullanımına açık bilgisayar laboratuarları, CNC tezgah atölyesi, talaşlı imalat atölyesi, kaynak atölyesi, malzeme laboratuvarı, ve CAD-CAM laboratuvarı bulunmaktadır. Bölümümüzde; 1 Profesör, 1 Dr. Öğretim Üyesi, ve 3 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.