1- Matematik, fen bilimleri, bilgi teknolojileri ve mesleki konulardaki teorik ve uygulamalı bilgilerini, makine tasarım ve imalat çalışmalarında bireysel ve takım çalışması içerisinde kullanabilme
2- Makine resim çizim ve tasarım kurallarını kazanabilme, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlayıp analiz edebilme
3- Temel ölçme ve kalite kontrol bilgisine sahip olabilme
4- Endüstriyel malzemelerin genel özellikleri, kullanım alanları ve muayene metotları bilgisine sahip olabilme, imalat için uygun malzemeyi seçebilme
5- Bilgisayar destekli tezgâhların (CNC) çalışma sistemleri bilgisine sahip olabilme ve CAD-CAM yazılımları kullanarak üretim yapabilme, CAD/CAM ve AUTOCAD paket programlarını kullanabilme
6- Talaşlı ve talaşsız üretim yöntemleri, geleneksel olmayan üretim yöntemleri bilgisine sahip olabilme ve en uygun üretim yöntemini seçebilme
7- Talaşlı ve talaşsız imalat tezgâhlarını ve kaynak makinalarını kullanarak üretim yapabilme
8- Pnömatik ve hidrolik sistemlerdeki elemanların tamir ve çalışmalarını düzenleyebilme
9- Mesleki alanda iş sağlığı ve güvenliği kuralları, çevre koruma, kalite yönetim sistemleri hakkında bilgi sahibi olabilme
10- Mesleği ile ilgili güncel konular hakkında bilgi sahibi olabilme, alanı ile ilgili mesleki ve etik sorumluluk bilincini oluşturabilme
11- Yaşadığı kültüre saygılı ama dünya kültürlerine de açık; farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı olabilme, hayat boyu öğrenmenin önemini kavrayabilme
12- Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, en az bir yabancı dili temel seviyede kullanabilme