Kuruluş : Kontrol ve Otomasyon Programı ile olarak 2008-2009 öğretim yılında Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi programı adı altında eğitim-öğretime başlamıştır. Programın adı 2010 yılında Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi programı olarak değiştirilmiştir. Sadece Örgün eğitim veren Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi programı, 2011 yılında Elektronik ve Otomasyon Bölümüne bağlanmıştır. Örgün öğretim ve ikinci öğretim düzeyinde eğitim-öğretim veren Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Elektronik Teknolojisi ile Kontrol ve Otomasyon programlarından oluşmaktadır.
Kazanılan Derece : Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’ndan (YKS) TYT türünden yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olduğunu gösterir sonuç belgesi gerekir.
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından 65 veya üstü not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılır. Ayrıca, Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulmalarını talep edebilirler. Bunun için, transkriptlerini ve ders içeriklerini bir dilekçe ile kayıt olunan yılın ilk haftası içinde ilgili birime teslim etmeleri gerekir.
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Elektronik ve Otomasyon Bölümünden ön lisans derecesi alabilmek için, bölüm eğitim programında belirtilen biçimde dönemlik 30 olmak üzere, toplam 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçmeli dersler ile sektör uygulamaları eğitimini başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili : Otomasyon sektörü, yenilik ve eğitim ihtiyaçları konusunda ülkemizin öncül sektörlerinden birisidir. Bu programının amacı, kontrol ve otomasyon teknolojisine dayalı sistemlerin tasarımı, kurulumu, hareket ettirilmesi ve bunların servis verimliliğini sağlayacak eğitimleri vermektir.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Programı mezunları, kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilme fırsatı bulabilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Mezunlarımız DGS sınavını başarıyla tamamlayarak aşağıdaki lisans eğitimlerine devam edebilirler.

Elektrik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Kontrol Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Uçak Elektrik ve Elektronik
Meteoroloji Mühendisliği
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Başarı notu, bağıl değerlendirme sistemi ile harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır.
Mezuniyet Koşulları : Meslek Yüksekokulunun eğitim öğretim görülen bölümünden AKTS sisteminde 120 krediyi tamamlamış olmak, genel ağırlıklı not ortalaması en az 2.00/4.00 olmak, sektör uygulamaları eğitimi yükümlülüğünü yerine getirmek.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Turgutlu Meslek Yüksekokulu
Elektronik ve Otomasyon Bölümü
45400-Turgutlu / MANİSA

Doç. Dr. Levent PARALI
Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı
e-mail : levent.parali@cbu.edu.tr
Tel : 0 (236) 313 55 02 / 159
Fax : 0 (236) 314 45 66

Program Eğitim Kataloğu Sorumlusu ve Koordinatörü:

Doç. Dr. Mehmet TAŞTAN
e-mail: mehmet.tastan@cbu.edu.tr
Tel :+ 90-236- 313 55 02 - 158
Bölüm Olanakları : 1) KONTROL ve OTOMASYON LABORATUVARI

- Pnömatik / Elektropnömatik Eğitim Setleri (2 adet)
- Servopnömatik Pozisyonlama Ünitesi ( 1 adet)
- Bilgisayar Destekli Gerçek Zamanlı Ölçme ve Kontrol Sistemi (1 adet, National Instruments CompactFieldPoint)
- Siemens Simotion D-425 Çok Eksenli Hareket Kontrol Deney Seti
- PLC Deney Çantaları (8 adet)
- Siemens S7-200 CPU-222 PLC, EM 226 Analog modülleri ile birlikte,
- Siemens S7-300 CPU-313C PLC
- Siemens TP 177B Dokunmatik Panel
- Sensör deney setleri
- PID Kontrol deney kartı
- Termokupllar ve Basınç transmitterleri

2) PROJE GELİŞTİRME LABORATUVARI
- Elektronik ve Otomasyon Tabanlı proje üretimleri (3D İnsansı Robot, Elektronik Kontrollu 3D Araba Motoru, Çeşitli Endüstriyel Üretim Sistemleri)

Bunların yanı sıra ilgili derslerde Sayısal Elektronik, Mikroişlemciler ve Analog Elektronik dersleri için de Endüstriyel Elektronik, Elektrik Makineleri, Ölçme Laboratuvarları da kullanılmaktadır.