1- Temel bilimleri ve kavramları alanında kullanma becerisi kazanabilme.
2- Alanındaki temel kanun ve ilkelerini, problemlerin çözümünde kullanma becerisine sahip olabilme.
3- Bir kontrol sistemi ya da süreci tanımlanmış hedef doğrultusunda çözümleyebilme ve mikroişlemci tabanlı kontrol aygıtları ve yazılımları ile programlayarak kontrol edebilme.
4- Uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve araçları kullanma becerilerini kazanabilme
5- Takım çalışmasının önemini kavrayarak üzerine düşen görevleri yerine getirebilme
6- Araştırma yöntemlerini kullanarak sunu, deney raporu, proje hazırlayabilme
7- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasını, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde, mesleki etik değerlere sahip olarak yapabilme
8- Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olabilme
9- Milli kültür ve tarihini bilen, hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyen, sağlıklı bireyler olabilme
10- Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade edebilme.
11- Kontrol ve Otomasyon bilimine göre İngilizce anahtar kelimelerini kullanarak kontrol otomasyon sistemleri üzerinde araştırma yapabilmek ve katalog verilerindeki bileşenleri anlayabilmek