Kuruluş : Akhisar Meslek Yüksekokulu 2000 yılında kurulmuş olup, Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı 2002-2003 eğitim öğretim yılından bu yana eğitim-öğretimini sürdürmektedir
Kazanılan Derece : Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Önlisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’ndan (YGS) yeterli puanı almak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programın zorunlu müfredatlarında yer alan Yabancı Dil dersi ve Senato’nun kararı ile uygun görülen diğer dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavları düzenlenmektedir. Sınavdan yeterli puan alan öğrenciler bu derslerden başarılı sayılırlar ve muaf olurlar. Ayrıca Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler.


Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programından ön lisans derecesi alabilmek için, eğitim programında belirtilen biçimde toplam 120 AKTS karşılığı zorunlu ve seçimlik derslerin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu koşula ek olarak genel akademik not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şarttır.
Program Profili : Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi programı güçlü öğretim kadrosu ve donanımlı alt yapıya sahiptir. Zeytin ve Zeytin yağının sağlık koşullarına uygun olarak üretilmesini, ambalajlanmasını ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan ara meslek elemanı yetiştiren programdır. Son yılların en hızlı gelişen sektörlerinden olan ve bu özelliğini gelecekte de sürdürmesi beklenen zeytin ve zeytin yağı sektörü, mezun olan öğrencilere edindikleri bilgi ve deneyimi değerlendirme açısından oldukça iyi bir saha oluşturmaktadır
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Gıda tarım ve Hayvancılık bakanlığı İl ve İlçe teşkilatlarında, Zeytin işletmelerinin değişik birimleri, Zeytin Yağı fabrikaları, Zeytin ve zeytin yağı satış ve pazarlamasında çalışabilirler: Örnek: Ece zeytincilik, Marmara birlik
Üst Derece Programlarına Geçiş : Bu programdan mezun olanlar Ziraat Fakültelerinin Bahçe Bitkileri Bölümüne ve Açık Öğretim Fakültesinin 4 yıllık bazı bölümlerine dikey geçiş sınavıyla geçebilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav ve bir final sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ve final sınavı notunun %60’ı alınarak hesaplanır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Başarı notu bağıl değerlendirme sistemi ile değerlendirilerek harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az CC harf notu alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) harf notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır.

Öğrencilere, mezun olabilmek için devamını sağlayıp başarısız olduğu en fazla üç ders için veya son dönemde (FF) veya (FD) almadıkları halde GANO’su 2.00’ın altına düşen öğrencilere (DD), (DC) veya (CC) notu aldıkları en fazla üç ders için ek sınav hakkı verilir. Ek sınavlardan alınan not başarı notu yerine geçer. Öğrenci ek sınav haklarından her yarıyıl sonunda yararlanır
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) başarılı olmak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması elde etmek gerekmektedir.
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Prof. Dr. Emine ALÇITEPE Program sorumlusu
Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksekokulu
Devlet Karayolu Üzeri No: 279
45210 Akhisar/MANİSA
Tel: 0236 412 68 96
e-mail: emine.alcitepe@cbu.edu.tr
Bölüm Olanakları : Zeytin işleme laboratuvarı, Toprak-bitki analiz laboratuvarı