Kuruluş : Celal Bayar Üniversitesi Akhisar Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Otomotiv Teknolojisi programı 2002-2003 eğitim öğretim yılından itibaren öğretimini sürdürmektedir. Gerek ulaşım kolaylığı, gerekse altyapı ve donatım bakımından ihtiyaçlara cevap veren bölümümüz bugüne kadar bir çok mezun vererek sektör ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadır. Mezun/istihdam oranına bakıldığında mezun olan öğrencilerimizin istemeleri halinde sektörde istihdam edilmektedir. Akademik altyapı ve donatım yönünden yeterli olan bölümümüz gerek öğrenci gerekse sektör tarafından tercih edilmektedir.
Kazanılan Derece : Otomotiv Programcılığı Ön Lisans Derecesi
Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) : Önlisans
Kabul ve Kayıt Koşulları : Lise ve dengi okul diplomasına sahip olmak ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’ndan (YGS) yeterli puanı alarak ilgili bölüme yerleştirilmiş olmak
Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar : Programa kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumlarında başarmış oldukları derslerden muaf tutulabilirler. Ayrıca; Yabancı Dil dersi ve ilgili kurulların önerisi ve Senatonun uygun gördüğü dersler için her eğitim-öğretim yılının başında muafiyet sınavı açılır. Muafiyet sınavından geçer not alan öğrenciler bu derslerden muaf sayılırlar
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları : Programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve sektör uygulamaları eğitimini başarıyla tamamlamak
Program Profili : Otomotiv Programı; Otomotiv sektörünün gerek üretim ve gerekse satış sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir Yükseköğretim Programıdır.Programı tamamlayan ve Otomotiv Teknikeri unvanı alan mezunlar, üretim ve satış sonrası hizmet sektöründe yönetici/mühendis ile işçi arasındaki nitelikli eleman ihtiyacını karşılayabilecek veya kendi adına iş yeri açıp çalıştırabilecek niteliklere sahip olurlar. Ayrıca Otomotiv teknikerinin almış olduğu eğitim kendisine başkalarıyla ilişki kurması gerektiğini öğretecek, yüksek düzeyde el becerisine sahip olmasını temin edecek, Temel otomotiv teknolojisi teorik ve pratik bilgi birikimi ile donatılmış, ölçü aletlerini kullanmayı, bilgisayar kullanmayı , teknik rapor hazırlamayı, proje hazırlamayı, işletim masasında iş yerinin ve personelin iş güvenliğini sağlamayı öğrenmektedirler.
Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle) : Mezun olan Otomotiv Teknikerleri, Otomotiv ana ve yan sanayi fabrikalarının tüm kademelerinde tekniker karşılığı sayılabilecek unvan ve sorumluluklarda görev almaktadır. Fakat üretim ve montaj hatlarında otomotiv teknikerlerin sayıca yoğun olarak bulundukları ve üretim çalışmalarında etkin rol oynadıkları, mühendis, planlamacı ve yöneticilerle işçiler arasında iletişim ve irtibatı sağladıkları, kalite çemberlerinde ekip lideri olarak görev aldıkları, eğitim çalışmalarında alt kademelerdeki personelin işbaşı eğitimlerinde eğitmen olarak sorumluluk aldıkları görülmektedir. Otomotiv sektörünün üretim kadar önem arz eden bir başka kısmı ise satış sonrası hizmet birimleri olarak adlandırabileceğimiz servisler ve satış noktaları ve eğitim merkezleridir. Otomotiv teknikerlerinin bu birimlerde aldıkları sorumluluk üretim sisteminin seri üretimden yalın üretime geçmesi ve müşteri odaklı kalite, satış prensiplerinin hayat bulması sonucu daha da artmıştır. Bu birimlerde grup liderliği servis yöneticiliği, satış grup liderliği, yedek parça, servis atölyesi yöneticiliğinden, personel eğitimlerine kadar birçok alanda sorumluluk ve görev almaktadırlar.
Üst Derece Programlarına Geçiş : Otomotiv Programından mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı(DGS) ile Mühendislik Fakülteleri, Teknoloji Fakültelerinin otomotiv Mühendisliği, Makine ve Makine Mühendislikleri Bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedir.
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme : Her ders için en az bir ara sınav yapılmaktadır. Öğrencilerin aldıkları derslerden başarılı olup olmadıkları bir ara sınav, bir dönem sonu sınavı olmak üzere iki aşamada değerlendirmeye tâbi tutulmaktadır. Ara sınavlar dışında kısa sınavlar, projeler ve öğretim elemanının uygun gördüğü diğer faaliyetler yapılabilir. Bu faaliyetlerin sayısı ve başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından ders planında belirtilir. Geçme notu tespit edilirken, ara sınav % 40, dönem sonu sınavı da % 60 oranında etkili olmaktadır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için en az harf notu olarak CC alması gerekir. GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler (DC) ve (DD) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılır. Başarısız dersi olmayan, fakat GANO’su 2.00’ın altında olan öğrenciler, mezun olabilmek için öncelikle (DC) ve (DD) olan derslerini yeniden alarak GANO’larını 2.00’ın üzerine çıkarmak zorundadır
Mezuniyet Koşulları : Programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve sektör uygulamaları eğitimini başarıyla tamamlamak
Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) : Tam zamanlı
Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü) : Yrd.Doç.Dr.Süleyman ÜSTÜN
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı
Adres: Celal Bayar Üniversitesi Akhisar MYO
Devlet Karayolu Üzeri No:279 45210 Akhisar/MANİSA
Tel: 0 236 4126896 dahili: 181
IP Tel : 1545
Fax: 0 236 4137058
e-mail: suleyman.ustun@cbu.edu.tr

Doç. Dr. Ahmet ÇETİN
AKTS Koordinatörü
acetin@@cbu.edu.tr
Tel: 0 236 412 6896
Adres: Celal Bayar Üniversitesi Akhisar MYO
Devlet Karayolu Üzeri No:279 45210 Akhisar/MANİSA
Bölüm Olanakları : Toyota 2.2 Verso Dizel Test aracı, çalışan muhtelif dört ve iki zamanlı dizel ve benzinli motor, egzoz emisyon cihazı(Benzin+dizel), würth üniversal diagnostik arıza tespit cihazı, Kompresör, çift sütunlu lift, klima gaz dolum cihazı, radyatör petek temizleme cihazı, Muhtelif uygulama araçları (tofaş 131 şahin, ford taunus 1.6, Ford minibüs, BMC kamyonet,) ağır taşıt kesit diferansiyelleri ve çeşitli motor parçaları ihtiva eden otomotiv atölyesi.