1- Matematik, fen gibi teknolojik bilgileri uygulama becerisine sahip olabilme,
2- Otomotiv teknolojisi ile ilgili deneyleri tasarlama, yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlayabilme,
3- Otomotiv teknolojisi problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözümleyebilme,
4- Otomotiv teknolojisi için atölye ortamında gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme,
5- Otomotiv sistemlerinin çalışabilirliğini sürdürebilme, üretim ve hizmet süreçlerinde karşılaşabileceği teknik problemleri çözümleyebilme,bakım ve onarımlarını yapabilme,
6- Otomotiv teknolojileri ile ilgili paket programlarını etkili bir biçimde kullanabilme ve teknolojik yenilikleri takip edebilme,
7- Otomotiv teknolojisi alanında bir öğretim programını analiz edebilme, tasarlayabilme, geliştirebilme, uygulayabilme, değerlendirebilme bilgi ve becerisine sahip olabilme,
8- Otomotiv teknolojisi öğretimine özel öğretim yöntem ve tekniklerini uygulayabilme,
9- Otomotiv teknolojisi öğretim sürecinde kullanılabilecek güncel eğitim materyalleri ve teknolojileri geliştirebilme ve kullanabilme,
10- İngilizce’ de teknik okuma parçalarını yorumlayabilme,
11- Türk Dili ve yabancı dil temel dil bilgisi kurallarını tanımlayabilme, İngilizce temel dil becerilerini kazanabilme,
12- Öğrenim düzeyi ve sosyal çevresi ile uyumlu ve genel kültür formasyonuna sahip olabilme,