1- Ulusal ve uluslararası düzeyde ekonomik, mali ve sosyal sorunları analiz edebilme
2- Mali olayların birey ve toplum hayatı üzerindeki etkisini analiz edebilme
3- Maliye alanında derinlemesine ve özgün akademik araştırmalar yapabilme
4- Alana ilişkin dünya çapındaki gelişmeleri takip edebilecek yabancı dil yetkinliğine sahip olabilme
5- Anabilim dalı ile ilgili teknolojik gelişmeleri takip ederek yeni ve yapıcı öneriler sunabilme
6- Gelecekteki istihdam olanakları ve çalışma ortamında yer alabilmek için alana yönelik beceriler elde edebilme
7- Mesleki ve sosyal yaşamında bilimi rehber edinerek, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip birey olabilme
8- Kayıt dışı ekonominin sebeplerini sorgulama ve hacmini ölçme becerisi edinebilme
9- Kamu ekonomisinin problemleri ve çözümüne ait değerlendirmeler yapabilme
10- Kamu malî yönetimi ve kamu bütçesinin işleyişini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme
11- Devlete ait iç ve dış borçlanma hareketlerini analiz edebilme
12- Uluslararası vergi sorunları hakkında yorum yapabilme