1- • Doktora eğitimine dayanarak ekonomi alanındaki güncel ve ileri düzey bilgileri geliştirebilme
2- • Karar, uygulama ve davranışlarında ekonomi alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanarak verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahip olabilme
3- • Ekonomi alanına ilişkin bilgileri kurumunda çalışanlara aktarma yeteneğine sahip olabilme
4- • Ekonomi alanında uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirebilme
5- • Kurum içi vizyon ve misyon belirleyebilme
6- • Ekonomi alanında yapılacak çalışmalara özgünlük ve katkı verebilme
7- • Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilince sahip olabilme
8- • Yaşadığı toplumun ekonomik gelişimiyle ilgilenebilme
9- • Akademik anlamda gerekli etik ve ahlaki değerlere sahip olabilme
10- • Ekonomi alanında temel teorik ve pratik bilgilere sahip olabilme
11- • Kendi alanının dışında diğer disiplinlerle ve disiplinlerarası çalışabilme
12- • Yaşadığı toplumun ekonomik gelişimiyle ilgilenebilme
13- • Akademik anlamda gerekli etik ve ahlaki değerlere sahip olabilme
14- • Hayat boyu öğrenme ve araştırmaya açık olabilme
15- • Güncel ekonomik değişimleri analiz edip gerçek hayatta uygulamaya koyma yeteneğine sahip olabilme