1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak İşletme alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde gelişebilme, derinleştirebilme ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme
2- İşletme alanı ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi kavrayabilme, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme
3- İşletmecilik alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, bütünsel ve yaratıcı düşünerek yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alarak çözüm üretebilme ve gerektiğinde liderlik yapabilme
4- İşletme alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanarak bilime yenilik getirebilme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme
5- İşletme disiplininde bağımsız araştırma yapabilme, bilimsel olayları geniş, derin ve eleştirel bir bakış açısı ile analiz edebilme, yeni sentezlere ulaşabilme ve değerlendirebilmek için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanabilme
6- İşletme alanı ve alt disiplinleri ile ilgili bilimsel makaleleri ulusal ve/veya uluslar arası saygın hakemli dergilerde yayınlayabilme veya bilimsel toplantılarda sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme
7- Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini bilimsel bir şekilde ifade edebilme ve savunmak için etkili bir iletişim kurabilme
8- İşletmecilik alanında sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, etkili ilişkiler geliştirebilme, bu ilişkileri sürdürebilme ve takım çalışmasını en etkin şekilde uygulayabilen, riski ve değişimi yöneten liderler yetiştirebilme
9- Bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme
10- Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunabilme