1- Histoloji ve embriyoloji konularında yeterli teorik bilgi donanımına sahip olabilmek
2- Temel Laboratuvar beceri ve tutumlarına sahip olabilmek
3- Bilimsel araştırma tekniklerini ve etik değerleri benimseyebilmek
4- Etkili sunum tekniklerini kullanabilen ve eğitici bilim insanı olabilmek
5- Bilimsel kongre ve toplantılara katılan ve tartışabilen bilim insanı olabilmek
6- Problemlerde çözüm üretebilmek
7- Ekip çalışmalarında uyumlu olabilmek