1- Histoloji ve embriyoloji konularında temel ve moleküler düzeyde kuramsal ve pratik uygulama bilgilerini kavrayabilmek
2- Temel pratik laboratuvar tekniklerini ve becerilerini uygulayabilmek
3- Işık mikroskopik doku takibi ve kesit alma tekniklerini uygulayabilmek
4- Elektron mikroskopik doku takibi ve kesit alma tekniklerini uygulayabilmek
5- Histokimyasal boyama tekniklerini uygulayabilmek
6- İmmunohistokimyasal boyama tekniklerini uygulayabilmek
7- Temel hücre kültürü teknikleri prensiplerini kavrayabilmek
8- Moleküler düzeyde laboratuvar uygulama prensiplerini kavrayabilmek
9- Etkili sunum hazırlama ve kendini ifade etme becerilerini kazanabilmek
10- Ekip çalışanları ve meslektaşlarla iletişim kurabilme ve uyumlu olma tutumlarını kazanabilmek
11- Mesleksel etik tutum ve davranışları kavrayabilmek
12- Bilimsel ve deney hayvanı kullanımı etik değerlerini benimseyebilmek
13- Problem çözme, analitik ve eleştirel düşünme, akıl yürütme, sentez ve değerlendirme ve eğitici eğitimi becerilerini kazanabilmek
14- Bilimsel araştırma projesi hazırlama ve makale yazma tekniklerini kavrayabilmek
15- Sürekli öğrenmenin önemini benimseyerek, gelişen iletişim ve teknoloji çağını yakalayıp, güncel literatürü takip edebilen bilim insanı olabilmeleri hedeflenmektedir.