1- Sağlık yönetimi, Bölge sağlık yönetimi ve sağlık mevzuatı, sağlık politikaları ve sağlık sistemleri ve modelleri konusunda bilgi ve donanım sağlanması,
2- Tüberküloz, ishal vb bulaşıcı ve Kardiyovasküler, diyabet, obesite, kazalar, süregen ruh sağlığı sorunları gibi bulaşıcı olmayan öncelikli sağlık sorunlarının önlenmesi ve yönetimi ve kadın, çocuk, işçi, yaşlılar ve engelliler gibi yüksek risk gruplarının sorunlarına yaklaşım konusunda bilgi ve donanımın geliştirilmesi
3- Epidemiyoloji, istatistik, uygulamalı epidemiyoloji ve araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve becerinin sağlanması
4- Genel Halk Sağlığı, Temel Sağlık Hzimetleri, Sağlık sosyolojisi, demografisi, sağlık enonomisi ve eşitsizlikler gibi kavramalara temel yaklaşımın sağlanması ve bu konualrda bilgi ve donanım sağlanması
5- Konut, iş ortamı ve okul gibi bireyin yaşadığı ortamların (çevrenin) sağlığı ve yönetimi; sağlığı geliştirme ve sağlık eğitimi, toplum beslenmesi, bağışıklama gibi koruyucu sağlık hizmetleri konusunda temel bilgi ve donanım sağlanması