1- İnsan Anatomisinin terminolojisini ve gelişimsel özelliklerini tanımlayabilme
2- İnsan vücudundaki sistemleri, sistemleri oluşturan organları, yapılarını, bağlantılarını, fonksiyonel özelliklerini ve yaşlanma sonucu ortaya çıkan değişiklikleri açıklayabilme
3- Anatomi ile ilgili alanlarda problem çözebilme
4- Makroskopik ve mikroskopik anatomi çalışmalarında kullanılan teknik ve yöntemleri bilir, temel istatistik yöntemleri ile verileri analiz edebilme
5- Anatomik yapıları radyolojik görüntüleme teknikleri ile elde edilen görüntüleri ile bağdaştırabilme
6- Anatominin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir, diğer disiplinler ile ilgili bilgileri bütünleştirebilir ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
7- Bilimsel makale okuyup değerlendirebilme ve yazabilme
8- Bilgisayar destekli sunum hazırlayabilme ve bir topluluğa sunabilme
9- Tez ve makale yazıp fikir ve bulgularını savunabilme
10- Sistematik diseksiyon yapabilme ve yapıları tanımlayabilme