1- İnsan kaynakları yönetimi temel bilgilerini kullanabilme
2- İnsan Kaynakları Yönetimi tekniklerini kullanarak karşılaşabileceği sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme, bu önerileri sorunun taraflarıyla paylaşabilme ve bu amaçla gerektiğinde ekip oluşturup sorumluluk üstlenebilme
3- İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili verilerin toplanması, işlenmesi ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilme
4- İnsan kaynakları yönetimi pratiklerinin bir örgüt için önemini öğrenebilme
5- Bir örgütün en değerli kaynaklarının başında ´çalışanları´nın geldiğini kavrayabilme
6- İnsan kaynakları yönetimi alanı ile ilgili derin kuramsal bilgiler edinir ve bu bilgileri yapacağı çalışmalarda kullanabilme
7- İnsan kaynakları yönetimi pratiklerini / süreçlerini / fonksiyonlarını detaylı bir biçimde öğrenebilme
8- İnsan kaynakları yönetimi süreçlerini sadece akademik değil derslerdeki uygulamalar, örnek olaylar ve projelerle kapsamlı bir biçimde kavrayabilme
9- Meselelere oldukça farklı açılardan bakarak özgün düşünebilme
10- Örgütün mekanik bir yapı değil sosyal bir yapı olduğu gerçeğini kavrar ve dolayısıyla iletişimin önemini öğrenebilme
11- Mesleki ve bilimsel etik değerlerden ayrılmamanın önemini kavrayabilme
12- İnsan kaynakları yönetimi alanındaki son gelişmeleri ve ayrıca bu konuda sürekli güncel kalmanın kaynaklarını öğrenebilme
13- İnsan kaynakları yönetimi alanında bilgi üretiminin bilimsel ilkelerini öğrenebilme