1- Organik Tarım biliminin temel ilkelerini öğrenebilme, organik tarım mevzuatına hakim olabilme, yeni gelişme ve uygulamaları bağımsız/ekip olarak değerlendirerek ve uygulayarak sorumluluğu altında çalışanları yönetme yetisini kazanabilme
2- Organik bitkisel ürünleri (tarla bitkileri, meyvecilik, sebzecilik ve bağcılık) tanımak, yetiştirmek, depolamak, pazarlamak ve bu sırada karşılaşılabilecek sorunları tanımlayıp, çözüm önerileri geliştirebilmek
3- Hayvancılık biliminin temel kavramlarını anlama becerisini kazanmak ve organik hayvansal ürünler üretebilmek
4- Tarımsal üretimle ilgili araç, gereç ve donanımları tanıma ve kullanabilme becerisini kazanabilme
5- Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlayabilme
6- Organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
7- Organik tarımda hastalık ve zararlılarla mücadele, bitki besleme, gübreleme ve sulama hakkında bilgi sahibi olabilme
8- Atatürk ilke ve inkılâplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olabilme.
9- Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanarak alanıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişim yoluyla aktarabilme
10- Temel yabancı dil bilgisine sahip olarak alanıyla ilgili bilgileri takip edebilme ve gerekirse meslektaşlarıyla iletişim kurabilme
11- Çevre bilincine sahip ve girişimci bir birey olabilme
12- Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olma ve öğrenimini aynı alanda ya da aynı düzeyde farklı mesleğe yönlendirebilme,
13- Alanında sosyal adalet, kültürel değerler, mesleki etik, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda yeterli bilince sahip olabilme.