1- Toplum içinde, yükseköğrenim mezuniyetinin gerektirdiği davranış örüntülerini sergileyebilme
2- Kurum içi ve kurumlararası yazışma kurallarını bilebilme
3- Kurumu tanıtıcı yazılı materyal oluşturabilme
4- Bilgisayar ortamında kurum tanıtımı için görsel oluşturabilme
5- Yerel/ulusal organizasyonlarda yönetici asistanı olarak görev alabilme
6- Sözlü sunum teknikleri doğrultusunda beceri kazanmak ve yeterliliğe kavuşabilme
7- Kurum aidiyetini geliştirici fikirler oluşturabilme
8- Hedef kitlenin memnuniyetini geliştirici fikirler oluşturabilme
9- Tanıma ve tanıtma faaliyetlerinin gerektirdiği araştırma tekniklerini bilebilme ve uygulama becerisine sahip olabilme
10- İlgili mevzuat ile halkla ilişkilerle bağlantılı alanlarda bilgi sahibi olabilme, gelişmeleri takip edebilme
11- Ulusal ve uluslararası ölçekteki gelişmelerden haberdar olabilme
12- Seçtiği alandaki (sağlık, yerel kuruluşlar vb.) halkla ilişkilerle doğrudan veya bağlantılı konularda bilgi sahibi olabilme ve uygulama becerisi kazanabilme