1- Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini, alanındaki problemlerine uygulayabilme
2- İstenen gerçekçi gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemin, parçanın ya da sürecin tasarımını yapabilme
3- Deney yapma ve tasarlama, verileri çözümleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olabilme
4- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
5- Öncelikle Enerji Sistemleri Mühendisliği ile ilgili olmak üzere çevresel, etik ve hukuksal konular ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak; mühendislik problemlerini bu bilgileri ve hassasiyetleri göz önünde bulundurarak çözebilme becerisine sahip olabilme
6- Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek etkin iletişim kurabilme
7- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayabilme ve alanıyla ilgili bilgilerini sürekli güncelliğini sağlayacak şekilde yerli ve yabancı dillerdeki yayınları takip edebilme
8- Küresel ve toplumsal çerçevedeki mühendislik çözümlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre sorunlarına katkılarını değerlendirebilme. Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme
9- Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık sahibi olabilme
10- Eğitiminin gerektirdiği seviyede yeterli genel kültüre sahip olabilme ( anadil, yabancı dil, tarih vb.),
11- Çağımıza ait sosyal, kültürel, ekonomik, politik, sağlık ve güvenlik konularında bilgi sahibi olmak ve sorunların çözümü için proje üretebilmek ve uygulayabilme