1- Matematik, fen ve mühendislik becerilerini uygulayabilme
2- Proje-Deney tasarlayabilme, yapabilme ve istenilen bir sonuca ulaşmak için gerekli verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme
3- Disiplinler arası takımlarda çalışabilme
4- Mühendislik (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) alanındaki sanayi uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanabilme, problemleri tanıyarak çözüm geliştirebilme
5- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme
6- Etkin iletişim (yazılı ve sözlü) kurabilme
7- Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil kullanabilme
8- Çağın sorunlarına karşı bilinçli olabilme ve çözüm üretmek için gerekli donanımları edinebilme
9- Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme