1- Laboratuvar çalışmaları için gerekli temel bilgileri öğrenerek, laboratuvar çalışmalarında ve çeşitli analizlerde bu bilgileri kullanabilme
2- Analizi yapılacak materyal hakkında genel bilgi ve verileri toplayarak, analiz sonuçlarını bu bilgiler ışığında yorumlayabilme
3- Laboratuvarda karşılaştığı problemlere karşı çözüm yolu üretebilme
4- Laboratuvar analizleri ile ilgili olarak yeni yöntem ve teknikleri araştırarak, kendini sürekli yenileyebilme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilme
5- Laboratuvar analizlerinde kullanılan kimyasal maddeler ve düzenekler hakkında gerekli bilgi donanımına sahip olabilme, laboratuvar ve iş güvenliği konusunda bilinçli hareket etmeyi öğrenebilme
6- Laboratuvar çalışmalarını bireysel veya takım çalışması olarak yürüterek, gerekli sorumlulukları alabilme
7- Türkçe' yi etkin kullanabilme, sözlü ve yazılı olarak kurum ve kişiler ile etkin iletişim kurabilme, laboratuvar analizlerindeki gelişmeleri takip edebilmeye yeter düzeyde bir yabancı dile hakim olabilme
8- Laboratuvar analizlerini hukuksal, bilimsel ve etik değerlere uygun olarak yürütebilme
9- Laboratuvarda materyalin analizine uygun malzeme ve cihazları seçebilme ve kullanabilme
10- İş yerinde evrensel, sosyal, kültürel, toplumsal değerlerin farkındalığına ve çevre bilincine sahip olabilme
11- Yeterli düzeyde mesleki deneyim, mesleki etik ve sorumluluk bilinci edinebilme
12- Alanında özgüveni yüksek bireyler olarak mezun olabilme ve kamu ve özel sektörde iş bulup kariyer yapabilme
13- Bitki, Gıda ve Kimya alanlarındaki endüstriyel işletmelerin laboratuvar çalışmalarını yürütebilme ve bu alanlardaki gelişme ve yenilikleri takip edebilme
14- Gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve bu yolla doğru bilimsel kaynaklara ve veri tabanlarına ulaşabilme yetkinliğine sahip olabilme
15- Mesleki gelişimine katkı sağlayacak etkinlikleri takip etme ve görev alma bilincine sahip olabilme