1- Türkçe ve İngilizce dillerinde sözlü ve yazılı metin üreterek etkili iletişim ortamı oluşturabilme
2- Yazılı ve sözlü çeviri süreçlerinde, uygun stratejiler çerçevesinde yöntem geliştirerek kullanabilme
3- Çeviri sürecinde ve bağlantılı süreçlerde doğru kaynaklara ulaşabilme, ihtiyaç duyulan gerekli bilgileri saptayarak kullanabilme
4- Güncel dil, bilgi ve çeviri teknolojilerini kullanabilme
5- Çeviribilimin kuramsal bilgi perspektifinden çeviri dinamiklerini ve olgularını değerlendirebilme
6- Çevirinin disiplinlerarası özelliğini göz önünde bulundurarak farklı alanlara ilişkin edinilen uzmanlık ve terim bilgisini çeviri ediminde kullanabilme
7- Kültürlerarası iletişimde çeviri sürecini yönlendirecek farklılıkları ayırt edebilme
8- Kaynak kültürdeki metin geleneklerini çözümleyerek, erek kültürde iş tanımının gerektirdiği metni oluşturabilme
9- Çeviri metinleri, güncel kalite standartları ve alanın eleştirel yaklaşımlarıyla çözümleyerek yorumlayabilme
10- Kurumların ve işletmelerin proje süreçlerini sektörel beklentiler doğrultusunda yönlendirebilme
11- Mesleki etik kuralları uygulayabilme
12- Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, güncel bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileyebilme