1- İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü hakkında bilgi sahibi olabilme
2- İngiliz dili, edebiyatı ve kültürü arasındaki ilişki üzerine analitik düşünebilme
3- Disiplinlerarası çalışmalar yapabilme ve yürütebilme
4- Farklı eleştirel bakış açılarından edebi metin analizi yapabilme
5- İngilizce okuma, yazma, dinleme, konuşma gibi dil becerilerini etkili kullanabilme
6- Bilimsel araştırma ve proje yapabilme, yürütebilme ve kendi alanında kütüphane ve arşiv taraması yapabilme
7- Dil, din, cinsiyet, kültürel kimlikler ve farklılıklar gibi unsurların farkında olan ve bunları sorgulayan bir dünya görüşü edinebilme
8- İngilizce dışında ikinci bir yabancı dile hakim olabilme