1- İşletme alanında teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olmak ve edindiği bilgi ve becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirebilme
2- İşletme alanındaki bilgilerini mesleki hayatında uygulayabilmek, olası sorunları bilimsel yöntemlerle analiz edebilmek, sonuçlarını ilgili kişi ve kurumlara raporlayabilme çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
3- İşletme alanındaki edinilen bilgi ve düşünceleri global olarak yorumlayabilmek ve disiplinlerarası analiz edebilme
4- İşletme alanındaki bilgi ve becerilerini sadece benzer durumlarda değil, yeni ve değişik ortamlarda uygulayabilmek, yenilikçi ve yaratıcı fikirler yaratabilme
5- İşletme alanında sürekli değişimi takip edebilmek, öğrenmeyi sürekli kılabilme
6- Mesleki yaşamda vizyon ve misyonu belirleyebilmek, bunları gerçekleştirecek donanıma sahip olabilme
7- İşletme alanında yapılacak araştırmalar için verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve raporlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olabilme
8- Mesleki ve sosyal ilişkiler kurabilmek ve yönetebilme
9- İşletme alanındaki projelerde ekip üyesi olarak etkin ve verimli şekilde görev alabilmek, yaratıcı ve eleştiriye açık olabilme
10- Liderlik becerisini kazanarak, sorumluluğundaki görevleri planlayabilmek ve yönetebilme
11- Proje yönetimi tekniklerinden doğru biçimde yararlanarak, etkili proje planlaması yapabilme
12- Bölgesel, ulusal ekonomi bilgileri doğru yorumlayabilmek, durum analizi yaparak, iş fırsatlarını değerlendirebilme
13- Dünyadaki gelişimleri takip ederek, yorumlayabilecek, yabancı meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilme
14- Mesleki hukuk bilgisine sahip olmak ve uygulayabilme
15- İşletme alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerinden kullanabilme