1- Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini, Tütün Teknoloji Mühendisliği alanında uygulayabilme.
2- Deney tasarlayıp uygulayabilme, verileri toplayıp değerlendirebilme, sonuçları analiz edebilme ve yorumlayabilme.
3- Tütün Teknoloji Mühendisliği alanında proje geliştirebilme ve yönetebilme.
4- Tütünün ekspertiz, kimyasal, degüstatif kalitesini belirleyebilme.
5- Bireysel olarak veya farklı disiplinlerden oluşan bir ekipte çalışabilme.
6- Türkçe ve yabancı dilde etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilme.
7- Bilimsel ve teknolojik yöntemleri takip edebilme ve araçları kullanabilme.
8- Kendini sürekli geliştirebilen, teknolojiye hakim, girişimci birey olabilme.
9- İş sağlığı ve güvenliği, etik ve çevre konularında bilince sahip olabilme.
10- Yaşam boyu öğrenme alışkanlığı edinebilme.