1- Ekonomik ve sosyal gelişme açısından kooperatifçilik hareketinin anlam ve önemini algılayabilme
2- Kooperatifçilik alanında mikro ve makro düzeyde karşılaşılan problemleri tanıma ve çözüm üretebilme becerisi kazanabilme
3- Kooperatifçilik alanında verileri toplama ve yorumlama becerisi kazanabilme
4- İktisat, işletme, hukuk ve iletişim alanlarındaki bilgileri kooperatifçilik alanına uygulayabilme
5- Mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olabilme
6- Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
7- Etkin kooperatif kurma, yönetme ve liderlik becerisi gösterebilme
8- Küresel, ulusal ve yerel kooperatifçilik hareketlerini ve gelişmeleri izleme alışkanlığı edinebilme
9- Kooperatif ve üst örgütlerinin kuruluş ve işleyişleri ile ilgili temel görevleri bağımsız yada ekip üyesi olarak yürütebilme
10- Kooperatifçilik alanıyla ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme
11- Atatürk ilke ve inkılâplarını bilen, özümsemiş ve hayatında kullanan birey olabilme
12- Gündelik ve mesleki alanda Türkçeyi etkin kullanabilme
13- Temel yabancı dil bilgisine sahip olabilme
14- Çevre bilincine sahip ve girişimci bir birey olabilme
15- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olabile