1- Meslek ile ilgili problemleri tanımlama ve çözme beceresini kazanabilme
2- Sekreterlik için gerekli çağdaş teknikleri ve çalışma araçlarını kullanabilme becerisini kazanabilme
3- Kalite ve toplam kalite yönetimi konularında bilinç sahibi olma becerisini kazanabilme
4- Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olabilme
5- Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yeteneğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı şekilde ifade edebilme
6- Meslek yaşantısında yabancı dil kullanabilme becerisi kazanabilme
7- Çevre konularına duyarlı ve sosyal ilişkilerde tutarlı olabilme
8- Empatik iletişim kurabilme
9- Bağımsız karar verebilme
10- İşletmenin diğer departmanlarıyla koordineli çalışabilme
11- İletişim çatışmalarını anlayabilme ve çözebilme
12- Örgüt organizasyonundan doğan iletişim çatışmalarını raporlayabilme
13- İşletme yönetiminin örgütsel işleyişini anlayabilme