1- Ekonomik analiz yapabilme
2- Hukuk bilgisine sahip olabilme ve kullanabilme.
3- Bilgisayarı, çevre birimlerini ve programlarını etkin kullanabilme
4- Muhasebe bilgisine sahip olma, muhasebe paket programlarını kullanabilme ve muhasebe denetimini gerçekleştirebilme.
5- Finansal analiz yapabilme.
6- Üretim, yönetim ve pazarlama konularına dair bilgi sahibi olabilme ve sorunların çözümünde öneri geliştirebilme.
7- Temel matematiksel ve istatistikî işlemleri yapabilme.
8- Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme.
9- Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisine sahip olabilme
10- Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme.
11- Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme.
12- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
13- Ulusal ve uluslararası çağdaş sorunları takip edebilme.
14- Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.